ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Rozpis služieb Božích počas vianočných a novoročných sviatkov

  Handlová Prievidza Nitrianske Pravno Zemianske Kostoľany
24. december - pondelok - Štedrý večer 14:00 16:00   16:30
25. december - utorok - 1. slávnosť vianočná 11:15 9:30   8:00
26. december - streda - 2. slávnosť vianočná - spoveď a Večera Pánova 11:15 9:30 14:30 8:00
30. december - nedeľa 11:15 9:30 14:30 8:00
31. december - pondelok - Starý rok 14:00 16:00   16:30
1. január - utorok - Nový rok 11:15 9:30   8:00
6. január - nedeľa - Zvestovanie Krista Pána - spoveď a Večera Pánova 11:15 9:30 13:30 8:00


Advent

Advent Opäť sme o rok starší. Vstupujeme do nového cirkevného roka s pripomenutím si prvého príchodu Spasiteľa. Do roka, v ktorom pozemské opraty našej cirkvi prevezme jej nové vedenie. Azda konečne nastane pokoj v mysliach a srdciach evanjelikov na Slovensku. Aby sme boli skutočne cirkvou, ktorú ani brány pekelné nepremôžu. Ale to nie je iba o biskupovi alebo biskupoch. To je o nás všetkých, o celom evanjelickom ľude. Nepodľahnúť zlobe zvnútra, ani satanskej liberalizácii zvonka. Držať sa verne Písma, lebo Sola Scriptura. Byť pevní vo viere, pretože Sola fide. Nech nám pokoj do duší pomôže vniesť práve toto predvianočné očakávanie, lebo advent nie je o zhone a strese pri nákupe darčekov alebo príprave štedrovečernej hostiny.


Nový zborový kaplán s manželkou

Kaplán Kaplán Moje meno je Emil Hankovský, mám 24 rokov a pochádzam z malej dedinky Lukavica pri Bardejove. Medzi moje záľuby patria knihy, fotografovanie a cestovanie. S Barborou sme manželmi jeden rok. Moja manželka pochádza z Liptova, konkrétne z Podturne (CZ Liptovský Ján). Je momentálne poslucháčkou 5. ročníka evanjelickej teológie na EBF UK v Bratislave, je kantorka a okrem spevu rada skúša pečenie. Pochádzame z evanjelického prostredia a obaja sme od mala vyrastali v cirkevnom zbore.
Ak by som mal priblížiť niečo z nášho života pred štúdiom teológie, tak poviem, že som študoval na gymnáziu, podieľal som sa aktívne v redakcii tamojšieho časopisu a v zbore som bol aktívnym členom mládežníckeho tímu, ktorý sa venoval aktivitám s dorastom a mládežou. Barbora študovala na strednej zdravotníckej škole, odbor zdravotný asistent a jej láska k hudbe ju priviedla ku kantorovaniu a spievaniu v detskom spevokole.
Mojim obľúbeným biblickým citátom sú slová z evanjelia podľa Lukáša (12. kapitola, druhá časť 15. verša): „Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti." Pripomína mi, že to najpodstatnejšie v našom živote nie sú veci, ktoré si môžeme kúpiť, alebo ktorými sa môžeme obklopiť, ale je to niečo celkom iné. A to náš vzťah s Pánom Ježišom a vzťahy, ktoré vytvárame s ľuďmi okolo nás. To je motto, ktorého sa chcem v živote držať. Hojnosti dáva Hospodin dostatok, len si ju treba všímať a ďakovať za ňu. Kto sa totiž na Neho spolieha a nevkladá istotu len do svojich síl, zakúsi vo svojom živote dostatok. Pán Boh sa totiž o nás stará všetkým, čo skutočne potrebujeme.
Aj s manželkou veríme, že do Zemianskych Kostolian prichádzame s Božím vyslaním mnohému sa naučiť, niečo nové zakúsiť a Jeho kráľovstvu a ľuďom poslúžiť. Modlite sa za nás, aby sme boli ako rodina i ja – ako duchovný, Jeho vernými svedkami, kdekoľvek prídeme.
Pozdravujeme Vás a tešíme sa všetky milé stretnutia s Vami.

Emil a Barbora Hankovskí


Misijné popoludnie v Prievidzi

Misia V októbrovú sobotu, presne 20., sa v prievidzskom kostole uskutočnilo misijné popoludnie, ktorého sa zúčastnili a vystúpili na ňom zaujímaví hostia, dokonca aj z blízkeho zahraničia. Stretnutie, ktoré možno označiť aj prívlastkom ekumenické.

Článok            Fotografie

Seniorátne stretnutie mužov v Blatnici

Blatnica 13. októbra pozývali predstavitelia Turčianskeho seniorátu do Blatnice mužov na stretnutie. Z nášho zboru sa zúčastnila celkom solídna výprava, pričom naša účasť nebola čisto mužskou záležitosťou. Ba dokonca ani záležitosťou iba nášho zboru, resp. cirkvi, čo je veľmi príjemný poznatok.

Článok            Fotografie

Seniorátne stretnutie žien

Stretnutie žien v Mošovciach V 17. nedeľu po Svätaj Trojici sa v Mošovciach konalo Seniorátne stretnutie žien Turčianskeho seniorátu. Z neho, bohužiaľ, nemáme fotografie, ale atmosféru tohoto stretnutia prinášame prostredníctvom priloženého článku.

Článok

Rozlúčka so sestrou farárkou Blankou Kostelnou

Rozlúčka Viac ako 30 rokov slúžila Pánovi v našom zbore sestra farárka Mgr. Blanka Kostelná. V nedeľu 23. septembra 2018 nastala tá chvíľa, keď si pred oltár vo všetkých filiálkach nášho zboru stala poslednýkrát. Veríme, že to však nebolo naše posledné stretnutie s ňou a radi ju v našom zbore uvidíme. V nasledujúcich dňoch však bude potrebovať veľa našich modlitieb a tak Vás, sestry a bratia, aj touto cestou chceme poprosiť, aby sme na ňu pamätali.
Ďakujeme a prajeme veľa Božej milosti, sestra farárka!

Fotografie

Volebné výsledky v našom zbore (2. kolo volieb)

Voľby V nedeľu 16. septembra 2018 sa vo všetkých filiálkach nášho zboru uskutočnil volebný konvent na 2. kolo volieb generálneho biskupa. Volieb sa zúčastnilo celkom 82 členov zboru s právom voliť a bolo vydaných 82 hlasovacích lístkov. Boli odovzdané všetky vydané hlasovacie lístky a všetky platné.
Voľby generálneho biskupa dopadli nasledovne:
• Mgr. Ivan Eľko získal 20 hlasov,
• Mgr. Marián Kaňuch získal 62 hlasov.


Zborový deň

Zborový deň Prinášame článok i fotografie zo zborového dňa v Zemianskych Kostoľanoch. Kto sa zúčastnil, určite neoľutoval. Po duchovnom predpoludní a po obede s dobrým gulášom nasledovalo popoludnie biblického kvízu pre deti, čosi aj pre dospelých a hodiny vyplnené detskými hrami. Veríme, že s Božím požehnaním i ochotou sestier a bratov sa o rok zídeme na tomto podujatí opäť. Už teraz srdečne pozývame!

Článok            Fotografie

Návšteva zo Súľova - Hradnej

Súľov Na Kajúcu nedeľu do lavíc prievidzského kostola usadli nielen miestni z nášho cirkevného zboru, ale prijali sme aj milú návštevu zo Súľova - Hradnej. Viac o tejto milej návšteve slovom i priloženými fotografiami.

Článok            Fotografie

Denný detský biblický tábor

Tábor Prinášame článok z detského biblického tábora, ktorý sa v tomto roku konal trošku netradične už v júli. Zároveň sa ospravedlňujeme za meškanie s jeho uverejnením. Veríme, že článok i fotografie budú inšpiráciou pre deti i rodičov do nasledujúcich rokov pre účasť na tomto podujatí.

Článok            Fotografie

VI. evanjelické dni vo Zvolene

Zvolen V sobotu 30. júna sa zúčastnili členovia nášho zboru zájazdu do Zvolena, kde sa cez celý víkend konali VI. evanjelické dni. Prinášame niekoľko fotografií z tohoto podujatia, bohatého na rozličné aktivity duchovného i kultúrneho charakteru.

Fotografie

Volebné výsledky v našom zbore

Voľby V nedeľu 24. júna 2018 sa vo všetkých filiálkach nášho zboru uskutočnil volebný konvent na voľbu Predsedníctva cirkvi a dozorcu Východného dištriktu. Volieb sa zúčastnilo celkom 80 členov zboru s právom voliť a bolo vydaných 80 sád hlasovacích lístkov. Boli odovzdané všetky vydané hlasovacie lístky a z celkového počtu bol len jeden neplatný.
Voľby generálneho biskupa dopadli nasledovne:
• Mgr. Ivan Eľko získal 20 hlasov,
• Doc. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD. získala 4 hlasy,
• Mgr. Katarína Hudáková získala 11 hlasov,
• Mgr. Marián Kaňuch získal 45 hlasov.
Na funkciu generálneho dozorcu kandidujúci Ing. Ján Brozman získal 73 hlasov.
Kandidát na dozorcu Východného dištriktu Ing. Ľubomír Pankuch získal 75 hlasov.


Rozlúčka s bratom farárom Michalom Tekelym a jeho manželkou Mirkou

Tekelyovci Bez pár týždňov takmer tri roky stál v službe Pánovi v našom zbore brat farár Michal Tekely. Nastúpil ako mladý kaplán, neskôr slúžil ako námestný farár. Za čas jeho pôsobenia sa podarilo v našom zbore veľa dobrého. Poďakovať sa patrí aj jeho manželke Mirke, ktorá sa tiež aktívne zúčastňovala na zborovom živote. Po zvolení za zborového farára v cirkevnom zbore Dudince tak od nás obaja odchádzajú. Zostáva len zaželať to, čo nám žehnal v závere služieb Božích on: účastenstvo Ducha Svätého nech ich oboch sprevádza v službe i rodinnom živote.
Ďakujeme!


Konfirmácia

Konfirmácia Nielen pre piatich mladých ľudí a ich najbližších mala nedeľa 17. júna v prievidzskom kostole slávnostný charakter. Bola to slávnosť celého nášho cirkevného zboru a poďakovanie Bohu, že nám doprial do spoločenstva dospelých prijať ďalšiu mladú krv, ktorá by mala byť zárukou, že toto malé Kristovo stádo bude v tomto kraji pokračovať aj ďalej.

Článok            Fotografie

Medzinárodné majstrovstvá (Majstrovstvá Európy) v znalosti Biblie

Biblické Majstrovstvá Európy V čase, keď prostredníctvom Majstrovstiev sveta okolo nás „zúri" hokej, sa v Prahe konali Medzinárodné majstrovstvá v disciplíne, ktorá so športom nesúvisí. Ale čo je šport pre utuženie tela človeka, to je Božie slovo ako balzam pre ľudskú dušu. Pre náš zbor je potešiteľné, že sme tam mali nielen svojho zástupcu, ale slovenské družstvo, ktorého bol členom, tieto majstrovstvá vyhralo. Gratulujeme!

Článok            Fotografie

Pro Christ Live

Pro Christ S určitým oneskorením prinášame článok o podujatí Pro Christ Live z nemeckého Lipska, ktoré sme z internetového záznamu v našom zbore sledovali na fare v Zemianskych Kostoľanoch. V článku nájdete aj internetovú adresu, kde si celé podujatie so slovenským dabingom môžete prezrieť.

Článok

Deň matiek v našom zbore

Deň matiek Deň matiek sa slávil v priebehu sviatočných nedeľných služieb Božích v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi. V poslednom období sme sa rozhodli pre formu, keď si túto oslavu Božej milosti pripomíname v rámci bohoslužobnej liturgie. Pred tým sme sa stretávali neskôr v nedeľu na misijnom popoludní. Z priložených materiálov posúďte sami, ako sa nám to v tomto roku podarilo.

Článok            Fotografie

Jarné upratovanie v prievidzskom kostole

Upratovanie V sobotu 12. mája sa niekoľko členov zboru zišlo v prievidzskom kostole, aby sme po zimných mesiacoch vyčistili kostol a pomohli ho takto pripraviť pre slávnosť konfirmácie, ktorá v ňom má o niekoľko týždňov prebehnúť. Čistili sa hlavne okenné tabule, ale aj priestranstvo pred kostolom, kde pomohli hlavne deti. A samozrejme vysávali koberce a stierala sa podlaha. Potešiteľné bolo zastúpenie všetkých vekových kategórií a tak mužov i žien.

Fotografie

Zájazd do Rajeckej doliny

Čičmany Jeden zo zájazdov nášho zboru sa uskutočnil začiatkom mája tohto roku a smeroval do Čičmian a pútavých miest Rajeckej doliny. Jeho cieľom nebolo len spoznávanie blízkych prírodných krás a ľudovej architektúry, ale hlavne upevnenie bratských a sesterských zväzkov v našom malom Kristovom spoločenstve. Ako sa to podarilo, môžete sa dočítať v priložených riadkoch a prezrieť si fotografie z tejto udalosti.

Článok            Fotografie

Pozvánka na denný biblický letný tábor

Pozvánka na tábor Od 16. do 20. júla poriada náš cirkevný zbor denný biblický letný tábor. Pokiaľ máte záujem prihlásiť svoje deti alebo vnúčence naň, prečítajte si podmienky, ktoré nájdete nižšie v pozvánke a postupujte podľa pokynov v nej. Upozorňujeme, že prihlásiť sa možno do 1. júla!
Pokiaľ by ste chceli vedieť niečo bližšie o tomto tábore, na našej stránke v archíve článkov a vo fotogalérii nájdete dostatok materiálu z predošlých ročníkov, ktorý Vám priblíži program a atmosféru na tomto podujatí.

Pozvánka s návratkou

Výročný účtovný a volebný konvent

Konvent V nedeľu 11. februára po službách Božích v Zemianskych Kostoľanoch a za účasti členov zboru zo všetkých miest našej pôsobnosti prebehol výročný účtovný a volebný konvent. Po procedurálnych otázkach a voľbe orgánov konventu prišli na rad jednotlivé správy. Hneď po prečítaní kňažskej sa sestra farárka Mgr. Blanka Kostelná vzdala funkcie zborovej farárky. Vo finančnej správe i správe o hospodárskych činnostiach bolo venované veľa priestoru aktivitám, ktoré v roku 2017 znamenali výrazné zvýšenie finančných výdavkov, ale aj množstvo (a nielen organizačnej) práce: výmena strešnej krytiny na fare v Kostoľanoch, sanácia kostola tamtiež, rekonštrukcia modlitebne v Handlovej.
Volebná časť konventu sa niesla v znamení ukončenia členstva v presbyterstve u jeho dlhoročnej členky Mgr. Anny Lechtovej a taktiež sa vzdal funkcie kurátora (a predsedu hospodárskeho výboru) Ing. Bohuslav Eľko. Na ich miesta nastúpili staronová presbyterka Mária Mikulášová a do funkcie kurátora bol zvolený Ing. Ivan Junga. V závere konventu brat dozorca Ing. Ján Kuneš poďakoval sestre farárke za odslúžené desaťročia v našom zbore. Poďakovanie patrí všetkým doterajším činovníkom zboru, ktorí v dnešný deň oficiálne ukončili službu vo svojich funkciách. Podobne ako prianie množstva síl do práce na Pánovej vinici pre ich nástupcov. No a pre všetkých veľa Božieho požehnania v osobnom živote i službe Pánovi.
V diskusii bol položený dôraz na duchovný i početný rozvoj zboru, hlavne s ohľadom na mládež. Zadané úlohy pre duchovných i presbyterstvo v rôznych všeobecnejších i konkrétnych prípadoch, aby bilancovanie o rok mohlo byť veselšie.


Novoročný koncert v Zemianskych Kostoľanoch

Novoročný koncert Na sviatok Troch kráľov sa v Zemianskych Kostoľanoch uskutočnil už tradičný Novoročný koncert, ktorý organizuje obec v spolupráci so speváckymi zbormi, ktoré pôsobia na jej území. A tak sme sa opäť aj tento rok zúčastnili na tomto kultúrnom podujatí. Prinášame niekoľko fotografií, ktoré aspoň nemo dokumentujú atmosféru tohto dňa.

Fotografie