ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Sestry a bratia, v nedeľu 30. apríla 2017 o 9:30 sa po službách Božích v Prievidzi uskutoční mimoriadny konvent k súčasnej situácii v našej cirkvi a k jej ďalšiemu smerovaniu. Pokiaľ Vám dianie v ECAV nie je ľahostajné, prídite vyjadriť svoj postoj. Vypočuť si názory pre i proti a podporiť platformu v cirkvi, o ktorej ste presvedčení, že je správnou úzkou cestou a tesnou bránou.

V sekcii Odkazy pribudol odkaz na stránku Turčianskeho seniorátu.

Bola vytvorená samostatná sekcia Rôzne dokumenty, kde sa momentálne nachádzajú správy z konventu Turčianskeho seniorátu.

V sekcii Reformačné listy, nájdete už ôsme číslo tohoto informačného spravodajcu.

AKTUALIZOVANÉ! Sestry a bratia, v sekcii Služby Božie nájdete aj rozpis slúženia kňazov po sviatok Svätej Trojice.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Ekumenický svetový deň modlitieb

Kremnica Sestry a bratia, prinášame Vám na tomto mieste odkaz na fotografie z Ekumenického svetového dňa modlitieb, ktorý sa uskutočnil začiatkom marca v Kremnici a na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia nášho zboru, pričom poslúžili Pánu Bohu i všetkým zúčastneným peknou hudobnou prezentáciou. Bližšie informácie nájdete aj v priloženom článku i programe.

Článok       Fotografie      Program

Výročný účtovný a volebný konvent

Konvent V nedeľu 12. februára po službách Božích v Prievidzi a za účasti členov zboru zo všetkých miest našej pôsobnosti prebehol výročný účtovný a volebný konvent. Po procedurálnych otázkach a voľbe orgánov konventu prišli na rad jednotlivé správy. Potešili štatistické údaje personálneho i finančného charakteru, avšak štatistický nárast zborového členstva, aj keď len mierny, neodrazil sa zatiaľ viditeľne na bežnom živote nášho zboru. V tomto duchu sa niesli aj diskusné príspevky, ktoré uzneseniami zaviazali zborové orgány novými úlohami, ale taktiež smerovali aj k radovým členom, nielen s kritikou, ale hlavne s povzbudením. Vzhľadom na ukončenie platnosti mandátov značnej časti presbyterov, bolo nanovo zvolené celé presbyterstvo. Staronovým presbyterom sa stal brat Ján Pilch, členstvo v tomto orgáne ukončil jeho dlhoročný člen Milan Lovčický. Aj na tomto mieste chceme bratovi Lovčickému poďakovať za jeho službu a ostatným presbyterom zaželať do ďalšej práce veľa Božieho požehnania.


Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Ekuména Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je organizovaný z vyšších cirkevných úrovní, ako by prislúchalo nášmu zboru, ale vzhľadom na mnohé rodinné väzby u nás, ale nielen na ne, sa aj náš zbor zapája do ekumenických aktivít. Veríme, že na prospech všetkých zúčastnených, ale hlavne na slávu Božiu.

Článok            Fotografie

Novoročný koncert v Zemianskych Kostoľanoch

Koncert Začiatok kalendárneho roka býva pomerne bohatý na kresťanské ekumenické stretnutia. Tak tomu je aj v regióne pôsobnosti nášho zboru. Sprevádzané zvyčajne aj Božím slovom, niekedy však hlavne prezentáciou hudobnou. Ako sa hovorí, spievať Bohu, je ako dvakrát sa modliť. A tak aj 6. januára 2017 sa v rímsko-katolíckom kostole v Zemianskych Kostoľanoch rozzvučali hlasy na oslavu Pána. Aj naše. Evanjelické.

Článok            Fotografie