ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Do sekcie Reformačné listy, pribudlo 12. tohtoročné číslo.

Sestry a bratia, v sekcii Služby Božie nájdete aj rozpis slúženia kňazov do začiatku letných prázdnin.

V sekcii Pripravujeme boli aktualizované udalosti.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 27. apríla 2018 o 16:30 v zborovej miestnosti prievidzského kostola.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Pozvánka na konferenciu EVS 2018

Erb Sestry a bratia, srdečne Vás pozývame na konferenciu, ktorú organizuje Slovenské evanjelizačné stredisko, EVS 2018. Konať sa bude 4. až 6. mája 2018 v Piešťanoch v Dome umenia. Hlavnými kazateľmi konferencie sú:
Jan Tore Olsen, misionár, evanjelista Nórsko;
Roland Werner, predseda proChrist Nemecko;
Elke Werner, rečníčka proChrist Nemecko;
Jaroslav Petro, farár Obišovce.
Dúfame, že konferencia bude ľuďom na duchovný rast, múdru orientáciu v živote a poslúži im na ceste spásy ...
Vstup je voľný. Program pre deti zabezpečený.

Bližšie pozri

Pozvánka na zaujímavú seniotátnu akciu

Kávička v Žiline Sestry a bratia nad 25 rokov, dávame Vám do pozornosti priloženú pozvánku. Pokiaľ spĺňate uvedené podmienky a máte záujem sa tejto akcie zúčastniť, postupujte podľa pokynov tam uvedených. Predpokladáme, že aj v našom zbore sa nájdu záujemcovia, ktorí by sa chceli tejto akcie zúčastniť.

Oficiálna pozvánka

Výročný účtovný a volebný konvent

Konvent V nedeľu 11. februára po službách Božích v Zemianskych Kostoľanoch a za účasti členov zboru zo všetkých miest našej pôsobnosti prebehol výročný účtovný a volebný konvent. Po procedurálnych otázkach a voľbe orgánov konventu prišli na rad jednotlivé správy. Hneď po prečítaní kňažskej sa sestra farárka Mgr. Blanka Kostelná vzdala funkcie zborovej farárky. Vo finančnej správe i správe o hospodárskych činnostiach bolo venované veľa priestoru aktivitám, ktoré v roku 2017 znamenali výrazné zvýšenie finančných výdavkov, ale aj množstvo (a nielen organizačnej) práce: výmena strešnej krytiny na fare v Kostoľanoch, sanácia kostola tamtiež, rekonštrukcia modlitebne v Handlovej.
Volebná časť konventu sa niesla v znamení ukončenia členstva v presbyterstve u jeho dlhoročnej členky Mgr. Anny Lechtovej a taktiež sa vzdal funkcie kurátora (a predsedu hospodárskeho výboru) Ing. Bohuslav Eľko. Na ich miesta nastúpili staronová presbyterka Mária Mikulášová a do funkcie kurátora bol zvolený Ing. Ivan Junga. V závere konventu brat dozorca Ing. Ján Kuneš poďakoval sestre farárke za odslúžené desaťročia v našom zbore. Poďakovanie patrí všetkým doterajším činovníkom zboru, ktorí v dnešný deň oficiálne ukončili službu vo svojich funkciách. Podobne ako prianie množstva síl do práce na Pánovej vinici pre ich nástupcov. No a pre všetkých veľa Božieho požehnania v osobnom živote i službe Pánovi.
V diskusii bol položený dôraz na duchovný i početný rozvoj zboru, hlavne s ohľadom na mládež. Zadané úlohy pre duchovných i presbyterstvo v rôznych všeobecnejších i konkrétnych prípadoch, aby bilancovanie o rok mohlo byť veselšie.


Novoročný koncert v Zemianskych Kostoľanoch

Novoročný koncert Na sviatok Troch kráľov sa v Zemianskych Kostoľanoch uskutočnil už tradičný Novoročný koncert, ktorý organizuje obec v spolupráci so speváckymi zbormi, ktoré pôsobia na jej území. A tak sme sa opäť aj tento rok zúčastnili na tomto kultúrnom podujatí. Prinášame niekoľko fotografií, ktoré aspoň nemo dokumentujú atmosféru tohto dňa.

Fotografie