ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Pripravujeme nájdete informácie o odchode autobusu na inštaláciu biskupov do Zvolena.

Z dôvodu konania zborového konventu v nedeľu 24. februára budú služby Božie v našom zbore iba v Prievidzi o 9:30.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore vo februári.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Buletin na konvent

Buletin Sestry a bratia, v rámci prípravy na výročný konvent Vám prinášame materiál, kde nájdete všetko potrebné, čo sa na konvente bude preberať. Ide o to, aby ste sa v predstihu oboznámili s programom a mohli sa tak lepšie pripraviť na diskusiu. Alebo aspoň si urobili plastickejší obraz o činnosti orgánov zboru za predošlé obdobie.

Buletin

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov Hlavným mottom ekumenického stretnutia v evanjelickom chráme v Prievidzi v tretiu januárovú sobotu bolo Len o spravodlivosť sa budeš usilovať. Túto pobožnosť sme pripravili spoločne s katolíckymi farnosťami Prievidza - mesto a sv. Terézie z Lisieux (Zapotôčky). Takmer plný kostol veriacich obidvoch vierovyznaní svedčí, že dobré dielo sa podarilo.

Článok            Fotografie