ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Služby Božie 30. septembra budú čítané a v našom zbore len v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi.

V sekcii Reformačné listy nájdete 28. číslo.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 5. októbra 2018 o 16:30 v zborovej miestnosti prievidzského kostola.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Zborový časopis

Čo je nové v našom zbore Bratia a sestry, na tomto mieste budeme v elektronickej forme zverejňovať vydanie zborového časopisu Čo je nové v našom zbore, aby ste sa aj po dlhšej dobe mohli dostať k článkom, ktoré sa v ňom objavili. Aby ste mohli porovnávať vývoj, ktorým sa náš zbor uberá a prípadne sa aj mohli inšpirovať aktivitami, ktoré, veríme, pomáhajú Božiemu dielu. A azda aj nezabudnúť na ľudí, ktorí v Pánovej službe na Jeho česť a chválu a vo váš prospech stáli.


2015 Vianoce vo formáte docx a formáte pdf