ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Oslava Dňa matiek 15. mája 2011

Deň matiek 2011 Dňa 15. mája 2011 sme sa v nedeľu popoludní o 15.00 hodine stretli v chráme Božom v Prievidzi, aby spoločne, malí i veľkí, poďakovali naším mamám, starým mamám a babkám za ich starostlivosť a za všetko to, čo pre nás robia.
Na úvod nás privítala sestra farárka Blanka Kostelná a pripomenula nám históriu Dňa matiek. Spoločne sme sa pomodlili. Zaspievali sme pieseň zo spevníka číslo 648 Vezmi Pane život môj.
Sestra farárka predniesla báseň z knihy Milana Jurča Cesta veliteľa Námana. Dievča spomína na matku, ktorá jej rozprávala o Bohu a učila ju, aby na Pána Boha nikdy nezabudla.
Nasledovalo vystúpenie spevokolu zo Zemianskych Kostolian. Päť krásnych ženských hlasov naplnilo kostol a z piesne Za lásku, za všetko zaznievala vďačnosť rodičom.
V úvahe Pohľad dcéry na matku som opísala, čo som ja mohla prijať od svojej mamky. Ako príklad z Biblie mi poslúžil príbeh z 2. knihy kráľov (5. kapitoly) o Námanovi a malom izraelskom dievčatku, ktoré ďaleko od domova svedčilo o Bohu, o ktorom počulo od svojej mamičky.
Spevokol z Prievidze nám poslúžil dvomi piesňami o mame, o tom, čo všetko pre nás mama znamená. Na skále víry a Říci matce.
Druhá úvaha bola na tému Pohľad matky na dieťa. Tú si pripravila a predniesla sestra Janka Ličková. Pojednala o tom, že deti sú darom od Pána Boha. Vychádzala z príbehu o Samuelovi. Ako Anna priniesla svojho syna Samuela do služby do chrámu, tak ako sľubila, tak aj my máme svoje deti odovzdávať Bohu.
Milo nás prekvapili deti z Kostolian. Aj keď ich je málo, pripravili si a zaspievali nám pieseň Mamičke. Ochotná sestra Evka Gašparová ich doprevádzala na flaute.
Treťou úvahou nám poslúžil brat Miloš Krpelan. Bol to Pohľad muža na matku. Z Božieho slova nám uviedol príklady biblických mám, ich starostlivosť o svoje deti. Najpodrobnejší opis vzťahu matky a syna v Biblii je vzťah matky Márie a Pána Ježiša.
Nakoniec nastúpili pred oltárom naši najmenší, naše deti. Sestra Soňa Kohútová s nimi pripravila pásmo básničiek, kde každá kvetinka ďakovala mamičke za jej starostlivosť, lásku, pohladenie i úsmev. Zaspievali pesničku Mamičkine dlane. Deti potom každej mamičke darovali srdiečko, ktorým si mohla ozdobiť doma svoj kvietok v kvetináči.
Po skončení popoludnia sme mali nachystané vo vestibule pohostenie, ktoré pripravili ochotné sestry z Prievidze. Upiekli sladké i slané maškrty, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Popri pohostení sme sa aj navzájom mohli porozprávať a domov sme odchádzali plní radosti, že sme mohli prežiť požehnané chvíle v kruhu bratov a sestier, v kruhu našich mamičiek a babičiek.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do programu a tým poslúžili ostatným. Nech Pán Boh požehnáva ich prácu v spevokoloch i prácu s deťmi.

Iveta Krpelanová