ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Oslava Dňa matiek 15. mája 2011

Deň matiek 2011 Bratia a sestry, ktosi múdry raz povedal, že: „ ... ruka, ktorá hýbe kolískou, hýbe celým svetom." Mal pravdu. Lebo to, čo dieťa vníma v najútlejšom detstve, čo prijíma v prvom roku svojho života, zostane základom jeho osobnosti.
Od stvorenia sveta, celou históriou ľudstva, môžeme sledovať, ako vďačíme mamám za život, lásku a výchovu. Prvý vzťah matky a syna nachádzame v 1. knihe Mojžišovej, 4. kapitole, keď Eva porodila Kaina a Ábela. Vtedy dala život prvým deťom na zemi. A táto radostná udalosť, kedy matka porodila synov i dcéry sa spomína v každej knihe Biblie, kde sa píše o významných ľuďoch. Všade sa presne dozvieme, ktorá žena bola matkou, ktorého dieťaťa. Ale dozvedáme sa aj podrobnejšie informácie o láske mám k svojím deťom. V 1. knihe Mojžišovej v 27. kapitole sa môžeme dočítať o tom ako Rebeke záležalo na jej synovi Jákobovi, aby získal otcove požehnanie. V 2. knihe Mojžišovej sa dozvedáme o obetavej láske matky Mojžiša, ktorá neposlúchla rozkaz faraóna, len aby zachránila svojho syna a tým vlastne zachránila i celý národ izraelský z otroctva. Mamám ale záleží nielen na telesnom živote detí, ale i na duchovnom. Aby deti spoznali svojho Stvoriteľa a Boha, tak ako v 1. knihe Samuelovej, kedy Anna svojho syna Samuela oddala Bohu do služby v chráme.
Asi najpodrobnejší opis vzťahu matky a syna je v Biblii vzťah Pána Ježiša a jeho matky Márie. Dozvedáme sa v Lukášovom evanjeliu v 1. kapitole (verše 28 až 38) ako bola Márii zvestovaná novina o narodení Pána Ježiša. Vo 2. kapitole vo veršoch 1. až 39. čítame o tom, ako Mária a Jozef museli cestovať pred narodením na sčítanie ľudu do Betlehema a keď prišiel čas, kedy sa mal Pán Ježiš narodiť, nemali miesta, kde by sa uchýlili. Mária prežívala radosť z narodenia svojho syna, ale i ďalšie nové zvesti o dieťaťku, ktorým ani ona sama v tej chvíli nerozumela, ale zachovala si to a premýšľala o tom v srdci. O pár dní už prežívala strach o dieťa, keď museli utekať do Egypta pred Herodesom. Pán Ježiš, ale mohol i v ďalších rokoch prežívať lásku a starostlivosť mamy. Strachovala sa o neho na veľkonočných slávnostiach v chráme v Jeruzaleme, keď sa im stratil, bola pri jeho prvom verejnom vystúpení na svadbe v Káne Galilejskej. Sprevádzala Ho pri Jeho učení zástupov (Lukáš 8, 19. až 21.). A bola pri ňom až do Jeho smrti na kríži. Ján, 19. kapitola, 25. verš: „Bola tam Jeho matka, aj sestra Jeho matky ...". Pán Ježiš jej za to povedal jedno veľké ďakujem tým, že pri smrteľných bolestiach na kríži myslel na ňu, aby bolo o ňu postarané a bola jej aspoň čiastočne nahradená Jeho strata. Ján, 19. kapitola, 26. verš: „Žena, ajhľa, tvoj syn! A učeníkovi riekol: Ajhľa, tvoja matka."
Milé sestry! Dnes aj ja vám chcem pri príležitosti Dňa matiek povedať: „Ďakujem!" Že po vzore biblických žien, Evy, Rebeky, Anny a Márie dávate lásku svojím synom a dcéram, vnukom a vnučkám, zvestujete im Božie pravdy, stojíte pri nich v radostiach i starostiach. Vytvárate z bytu či domu domov, útočište nielen pre domácich, ale často aj pre nejedného unaveného pútnika mimo okruhu rodiny. To je poslanie, ktoré vyžaduje všetku inteligenciu a dary, ktoré žena dostala. Je dušou domova, kuchárkou, často krajčírkou, poradkyňou v mnohých problémoch detí i manžela, učiteľkou i vychovávateľkou, záhradníčkou i ekonómkou.
Prajem vám veľa zdravia a sily, aby sme mohli stále vedieť, že je tu niekto kto nám pomôže a pochopí nás. Sú tu naše matky.

Miloš Krpelan