ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v marci a na prelome mesiacov.

Služby Božie pri príležitosti Zvestovania Pána sa uskutočnia v prievidzskom kostole v pondelok 25. marca o 17:00.

V sekcii Pripravujeme nájdete pozvánku na Volanie bez poplatku.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Stretnutie rodín 17. apríla 2011

Rodiny 2011 V nedeľu 17. apríla 2011 o 15.00 h sa uskutočnilo druhé stretnutie rodín v Zemianskych Kostoľanoch. Stretlo sa dvadsať členov zboru. Po privítaní, piesni a modlitbe nasledoval výklad brata Mareka Baláža na tému Znovuzrodenie na text Jánovho evanjelia, kapitola 1., verše 1. až 13.
Po diskusii k výkladu nasledovali piesene a záverečná motlidba. Potom sme sa s bratmi a sestrami dohodli na ďalšom stretnutí rodín, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. mája 2011 na lesníckej chate v Lelovciach. Pre deti pripravila sestra Iveta Krpelanová výklad slova Božieho na text Uzdravenie porazeného (Lukáš, 5. kapitola, verše 17. až 26.). Na záver sme si spravili spoločnú fotografiu.

Miloš Krpelan