ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Pozývame mužov nášho zboru na stretnutie v pondelok 9. apríla od 17. hodiny na faru do Zemianskych Kostolian.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 13. apríla 2018 o 17:00 na fare v Zemianskych Kostoľanoch.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Stretnutie rodín 17. apríla 2011

Rodiny 2011 V nedeľu 17. apríla 2011 o 15.00 h sa uskutočnilo druhé stretnutie rodín v Zemianskych Kostoľanoch. Stretlo sa dvadsať členov zboru. Po privítaní, piesni a modlitbe nasledoval výklad brata Mareka Baláža na tému Znovuzrodenie na text Jánovho evanjelia, kapitola 1., verše 1. až 13.
Po diskusii k výkladu nasledovali piesene a záverečná motlidba. Potom sme sa s bratmi a sestrami dohodli na ďalšom stretnutí rodín, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. mája 2011 na lesníckej chate v Lelovciach. Pre deti pripravila sestra Iveta Krpelanová výklad slova Božieho na text Uzdravenie porazeného (Lukáš, 5. kapitola, verše 17. až 26.). Na záver sme si spravili spoločnú fotografiu.

Miloš Krpelan