ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Konfirmácia 26. júna 2011

Konfirmácia 2011 2. kniha Mojžišova, 3. kapitola, verše 10. až 12., Pán Boh hovorí Mojžišovi: „Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud, Izraelcov z Egypta. Mojžiš však odpovedal Bohu: ‚Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta?' I riekol mu: ‚Veď ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu.'"

Milá Klaudia, bratia a sestry!
Dnes je slávnostná chvíľa, kedy sa Klaudia stáva dospelou členkou nášho zboru. Všetko je slávnostne pripravené, všetko je ako má byť. Ale jedna otázka určite napadla každého z nás: "Je len jedna konfirmandka?" Áno jedna. Ale podľa úvodného slova, ktoré sme si čítali, Pán Boh začína veľké veci jedným človekom. Posiela Mojžiša k faraónovi, aby vyviedol izraelský národ z Egypta. A tak aj tebe, Klaudia, hovorí Boh: „Choď teraz a buď mi svetlom v zbore i v živote." Zapoj sa do práce v cirkvi, v besiedke i všade, kde môžeš použiť svoje dary od Boha. A ty mu môžeš odpovedať ako Mojžiš: „Pane Bože, kto som ja, aby som robila v cirkvi, v zbore, v besiedke? Však ja som len jedna." Ale Pán Boh ti odpovedá: „Veď ja budem s tebou a keď budeš činiť, čím som ťa poveril, dám ti ešte aj znamenie - budete Bohu slúžiť tu na tomto mieste."
Preto, Klaudia, nezabudni, že dnes ťa Boh poveril prácou v tomto zbore. A my bratia a sestry nezabúdajme, že každý jeden sme poverený priamo Pánom Bohom pracovať v tomto zbore, v Jeho cirkvi, na Jeho vinici.

Miloš Krpelan