ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorálne stretnutie žien v Púchove 26. júna 2011

Púchov 2011 V prvú nedeľu po Svätej Trojici sa za bohatej účasti sestier a bratov konalo stretnutie žien Turčianskeho seniorátu. Celé podujatie sme začali službami Božími v nádhernom chráme v Púchove. Kázňou Božieho slova poslúžila sestra farárka Daniela Horínková, ktorá je koordinátorkou Spoločenstva evanjelických žien na Slovensku.
V kázni dominovala téma ustarostenosti zo 6. kapitoly Matúšovho evanjelia. Máme mnoho starostí a obáv: o zamestnanie, o splatenie hypoték, civilizačné ochorenia, prírodné katastrofy. Varovania treba brať vážne, nedajme sa však hlavne médiami zastrašiť. Pozrime sa na nádheru prírody, uvedomujme si Božiu starostlivosť o nás a o celý svet. Uviedla, že našich obáv a starostí sa zbavíme, keď budeme dôverovať Pánu Bohu, keď sa necháme riadiť Jeho vôľou. Zosúladenie nášho srdca s Božou vôľou nám prináša do života pokoj a radosť.
Počas prestávky si mohli ženy pozrieť historickú miestnosť v kostole a výstavu ručných prác s náboženskou témou.
Prednáškou s názvom „Boh nás prikrýva svojou dlaňou" poslúžila sestra farárka Zuzana Szpaková. Slúži v evanjelickej cirkvi a. v. v Hrádku v Českej republike, je však rodáčkou z Púchovského zboru. Hovorila o stretnutí Hospodina s Mojžišom. Hospodin vodcu národa postavil do skalnej trhliny, aby mohol vidieť Božiu slávu. Rovnako aj my môžeme prežívať ťažké chvíle, ale Pán Boh nám v nich ukazuje svoju slávu. Chce nás poučiť a posilniť vo viere. V skúškach života nás Pán Boh prikrýva svojou dlaňou.
Vďaka Bohu za požehnané stretnutie.

Mgr. Blanka Kostelná