ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Dištriktuálny deň - Východná 2011

Dištriktuálny deň 2011 Dňa 31. júla 2011 sa konal vo Východnej Dištriktuálny deň. Zúčastnila som sa ho aj ja s dcérou Lydkou. Témou tohto dňa bola Rodina. Slávnostné služby Božie začali o 10. hodine v amfiteátri vo Východnej. Kázňou slova Božieho poslúžil biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Vychádzal zo starozmluvného textu z Prvej knihy Samuelovej o Samuelovi, o jeho rodine. Rozprával aj o tom, že v rodine má byť poriadok a rodičia majú mať prirodzenú autoritu, o tom, že máme deti prijímať ako Boží dar, ale na druhej strane nepestovať kult dieťaťa.
Vrámci služieb Božích poslúžili spevom deti zo spevokolu Zvonček z Hýb a hosť dňa the Hope Gospel Singers.
Pololudňajší program sa pre dážď presunul do Evanjelického kostola vo Východnej. Po úvodnej piesni a modlitbe sme si vypočuli prednášku riaditeľa Biskupského úradu Dušana Cinu, na tému: „Rodina = zodpovednosť". Základom pre ňu bol text z Knihy Rút, 1. kapitola, verše 1 až 5.
Potom nasledoval koncert the Hope Gospel Singers. Je to vokálno-inštrumentálna formácia pod vedením dirigentky Ivety Viskupovej, interpretujúca gospelovú hudbu. Bolo pre nás skutočným zážitkom vidieť s akou láskou a oduševnením chvália a oslavujú Pána Boha. Rozprávali o tom, ako Pán Ježiš zmenil aj ich životy a oni túžia to posolstvo rozdávať ďalej prostredníctvom piesní.
V rámci popoludňajšieho programu Dištriktuálneho dňa Východného dištriktu 2011 vo Východnej sa uskutočnilo aj vyhodnotenie 3. ročníka súťaže Môj život viery s témou „Rodina - Boží dar pre človeka". Zapojila sa do nej aj Lydka Krpelanová a umiestnila sa v kategorii žiaci 1. stupňa ZŠ na 3. mieste. Tešíme sa z jej úspechu a prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Iveta Krpelanová