ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Modlitebná polhodinka v Prievidzi

Modlitebná polhodinka Od polovičky septembra sme sa začali v Prievidzi (ale aj Handlovej) schádzať pred službami Božími o trošku skôr, aby sme modlitbami poďakovali a poprosili Pána o Jeho Svätého Ducha, silu pri šírení evanjelia, pokoru pred blížnym.
Zatiaľ sa nás stretáva pomerne málo, ale ... kde sa dvaja alebo traja zhomaždili v mojom mene, tam som s nimi (Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, 20. verš).
V úvode sa načrtne základná téma modlitieb. V nich potom sestry a bratia ďakujú Bohu a prosia Ho o pomoc. Základnou myšlienkou, ktorá sa zatiaľ vždy objavovala, bola prosba o posilnenie našej viery, prosba o silu tak, aby naša modlitba bola nie recitačným cvičením, ale skutočným rozhovorom s Bohom. A samozrejme nielen modlitba, ale celý náš život, aby bol spätý s Hospodinom. Ja Mu ďakujem aj za to, že vnukol našim bratom myšlienku na toto modlitebné spoločenstvo.

Ing. Peter Majerík