ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v marci a na prelome mesiacov.

Služby Božie pri príležitosti Zvestovania Pána sa uskutočnia v prievidzskom kostole v pondelok 25. marca o 17:00.

V sekcii Pripravujeme nájdete pozvánku na Volanie bez poplatku.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Vážime si zverené dedičstvo

275. výročie vysviacky kostola v Zemianskych Kostoľanoch 13. novembra 2011 sme si v Zemianskych Kostoľanoch pripomenuli 275. výročie vysviacky nášho kostola, ktorý je pre nás evanjelikov na Hornej Nitre pevnou skalou. Kostolík je naše dedičstvo po rodine Kosztolányiovcov, ktorí sa zaslúžili o prevedenie artikulárneho práva (postaviť kostol pre evanjelikov) zo Šimonovian do zboru v Zemianskych Kostoľanoch a poskytli aj pozemky na túto stavbu. A tak zásluhou synov Eleka, Jozefa a Andreja manželov Žigmunda a Žofie Kosztolányiovcov, bol chrám posvätený v prvú nedeľu po Všechsvätých v roku 1736. Táto zemianska rodina sa stala na dlhé roky donátorom nášho cirkevného zboru.
Neviem, aká bola nedeľa v deň vysviacky chrámu v roku 1736, ale nedeľa 13. novembra 2011 bola pre nás svetlom. Kázňou na slávnostných službách Božích poslúžil senior Turčianskeho seniorátu Mgr. Jozef Havrila, s históriou zboru prítomných oboznámila zborová farárka Mgr. Blanka Kostelná a hrou na organ ovlažila Ing. Dagmar Gonosová. Ďalšími hosťami boli: PaedDr. Mgr. Jaromír Šuma - námestný farár z Partizánskeho, Janka Kovačiková - študentka EBF, starostka obce Ing. Helena Kovačová, rímsko-katolícky kňaz zo Zemianskych Kostolian, a delegácie z poľského Goleszowa a Skoczowa. V programe vystúpili deti so svojím programom, ale aj domáci spevokol s oslavnými piesňami.
Po službách Božích sme sa spoločne modlitbou poďakovali pri hrobke rodine Kosztolányiovcov a pri hrobe farára Pavla Bázlika, ktorý v službe na Pánovej vinici zotrval v našom cirkevnom zbore od roku 1888 do roku 1938, teda celých päťdesiat rokov. S vďakou spomíname aj na všetkých kňazov, ktorí pracovali v našom cirkevnom zbore, hlavne bratov Alberta Predmerského, Vladimíra Synaka a Jozefa Kubisa.
Pre priblíženie činnosti nášho cirkevného zboru sme pripravili výstavku s dobovými fotografiami a porcelánom od rodiny Kostolányiovej, ktorý darovali svoje krstnej dcére Margite Volárovej.
Márne by bolo naše snaženie, keby Pán Boh pri nás nestál a nepožehnával naše skutky, presne ako v piesni: „Ó Pane s tými buď, čo chrám vrúcne milujú, požehnávaj svoj ľud, aj tých čo ho spravujú, prebúdzaj k ochote a roznieť lásky plam, prinášať obete, zveľadiť tento chrám."

Renáta Bartová