ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Vážime si zverené dedičstvo

275. výročie vysviacky kostola v Zemianskych Kostoľanoch 13. novembra 2011 sme si v Zemianskych Kostoľanoch pripomenuli 275. výročie vysviacky nášho kostola, ktorý je pre nás evanjelikov na Hornej Nitre pevnou skalou. Kostolík je naše dedičstvo po rodine Kosztolányiovcov, ktorí sa zaslúžili o prevedenie artikulárneho práva (postaviť kostol pre evanjelikov) zo Šimonovian do zboru v Zemianskych Kostoľanoch a poskytli aj pozemky na túto stavbu. A tak zásluhou synov Eleka, Jozefa a Andreja manželov Žigmunda a Žofie Kosztolányiovcov, bol chrám posvätený v prvú nedeľu po Všechsvätých v roku 1736. Táto zemianska rodina sa stala na dlhé roky donátorom nášho cirkevného zboru.
Neviem, aká bola nedeľa v deň vysviacky chrámu v roku 1736, ale nedeľa 13. novembra 2011 bola pre nás svetlom. Kázňou na slávnostných službách Božích poslúžil senior Turčianskeho seniorátu Mgr. Jozef Havrila, s históriou zboru prítomných oboznámila zborová farárka Mgr. Blanka Kostelná a hrou na organ ovlažila Ing. Dagmar Gonosová. Ďalšími hosťami boli: PaedDr. Mgr. Jaromír Šuma - námestný farár z Partizánskeho, Janka Kovačiková - študentka EBF, starostka obce Ing. Helena Kovačová, rímsko-katolícky kňaz zo Zemianskych Kostolian, a delegácie z poľského Goleszowa a Skoczowa. V programe vystúpili deti so svojím programom, ale aj domáci spevokol s oslavnými piesňami.
Po službách Božích sme sa spoločne modlitbou poďakovali pri hrobke rodine Kosztolányiovcov a pri hrobe farára Pavla Bázlika, ktorý v službe na Pánovej vinici zotrval v našom cirkevnom zbore od roku 1888 do roku 1938, teda celých päťdesiat rokov. S vďakou spomíname aj na všetkých kňazov, ktorí pracovali v našom cirkevnom zbore, hlavne bratov Alberta Predmerského, Vladimíra Synaka a Jozefa Kubisa.
Pre priblíženie činnosti nášho cirkevného zboru sme pripravili výstavku s dobovými fotografiami a porcelánom od rodiny Kostolányiovej, ktorý darovali svoje krstnej dcére Margite Volárovej.
Márne by bolo naše snaženie, keby Pán Boh pri nás nestál a nepožehnával naše skutky, presne ako v piesni: „Ó Pane s tými buď, čo chrám vrúcne milujú, požehnávaj svoj ľud, aj tých čo ho spravujú, prebúdzaj k ochote a roznieť lásky plam, prinášať obete, zveľadiť tento chrám."

Renáta Bartová