ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Lýdia

Sestry a bratia, dnes na Deň matiek si chceme všimnúť ženy a matky v Biblii. Každá žena má veľa dobrých vlasností. U týchto biblických žien niektoré prevažovali až tak, že ich Pán Boh použil pri svojom pláne spasenia a tak sa o nich môžeme dočítať aj v Biblii v Skutkoch apoštolov, 16. kapitole, veršoch 14. a 15., kde čítame o Lýdii: „Počúvala (ich) aj jedna bohabojná žena menom Lýdia, obchodníčka so šarlátom z mesta Tyatíry. Tej otvoril Pán srdce, aby pozorne počúvala, čo Pavel hovoril. Keď sa dala pokrstiť i so svojím domom, prosila nás hovoriac: Keď ste ma uznali za vernú Pánovi, vojdite do môjho domu a zostaňte u mňa. A prinútila nás."
Sú to len dva verše, ale sú zaradené ako samostatný odsek, ktorého názvom je meno Lýdia. Čo sa z týchto dvoch veršov môžeme o Lýdii dozvedieť? Bola veľmi b o h a b o j n á. Táto jej vlastnosť ju charakterizovala viac ako jej meno. Apoštol Pavol sa s ňou stretol prvýkrát za mestom Filipis a už o nej vedel, že je bohabojná. Z toho môžeme usúdiť, že svedectvo jej viery bolo známe v širokom okolí. Ďalším dôkazom jej bohabojnosti je, že za mestom, kde ju Pavol stretol bola zhromaždená s ďalšími ženami na modlitbách. Keď Lýdia počúvala o Pánovi Ježišovi, Pán jej otvoril srdce a dala sa pokrstiť i so svojim domom. Takže bola prvým kresťanom v Macedónii.
Ďalšou výraznou vlastnosťou bola jej pohostinnosť. Po krste prosila Pavla, aby zostali u nej v jej dome. Apoštol Pavol toto pozvanie prijal. A Lýdia bola prvá, ku ktorej prišiel Pavol, keď ho prepustili z väzenia.
Ale Lýdia bola aj veľmi cieľavedomá. V tom čase bola spoločnosť veľmi patriarchálna, o väčšine vecí rozhodovali muži. A obchodníkmi boli tiež väčšinou muži. V Biblii čítame, že Lýdia bola obchodníčkou sa šarlátom. Dozvedáme sa, že nie jej muž, ale ona bola svedectvom v rodine o Bohu a tak je napísané, že Lýdia sa dala pokrstiť so svojim domom. Ďalším dôkazom jej cieľavedomosti bolo, že apoštol Pavol nakoniec musel prijať jej pozvanie na pobyt v jej dome, kde na konci verša čítame: „prinútila nás zostať." Táto Lýdia bola svojou bohabojnosťou veľkým svedectvom a príkladom i pre mňa a pre našu rodinu. Lebo sme sa rozhodli dať našej druhej dcére meno Lýdia. Verím, že aj naša Lydka bude dobrým svedectvom bohabojnosti v živote.
Prajem vám sestry, aby vaša bohabojnosť vás predchádzala, tak ako Lýdiu zo Skutkov apoštolov.

Miloš Krpelan