ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Kázeň brata farára Dušana Tótha

Dušan Tóth 17. júna 2012, druhú nedeľu po Svätej Trojici, sme mali v našom cirkevnom zbore vzácnu návštevu z kanadského Toronta, brata farára Dušana Tótha s manželkou Valikou. Boli na dvojtýždňovom liečebnom pobyte v kúpeľoch Bojnice. O tomto ich pobyte sme boli dopredu informovaní, a tak na zasadnutí zborového presbyterstva sme sa dohodli, že využijeme túto príležitosť na službu brata farára. To sa aj v spomenutú nedeľu uskutočnilo v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi.
Za základ kázne mu poslúžil text z Matúšovho evanjelia, 5. kapitoly, veršov 44. a 45. Pripomenul, aké je dôležité si navzájom odpúšťať, nech by nám ktokoľvek a akokoľvek ublížil. Je to nevyhnutné pre náš vlastný život tak, ako nám to ukázal sám Pán Ježiš Kristus pri svojom ukrižovaní.
Po skončení bohoslužieb sme ešte spolu s bratom farárom a jeho manželkou zostali v družnom rozhovore v zborovej miestnosti pri kávičke a skromnom občerstvení. Porozprával nám o jeho práci na duchovnom poli po revolučných zmenách v našej krajine, ale aj v iných postkomunistických štátoch. Sme veľmi vďační bratovi farárovi za túto jeho návštevu a prajeme mu aj do ďalších rokov veľa zdravia a hlavne veľa Božieho požehnania.

Ján Pilch