ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v marci a na prelome mesiacov.

Služby Božie pri príležitosti Zvestovania Pána sa uskutočnia v prievidzskom kostole v pondelok 25. marca o 17:00.

V sekcii Pripravujeme nájdete pozvánku na Volanie bez poplatku.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Ekumenické bohoslužby v Nitrianskom Pravne

Ekumenické bohoslužby V utorok 24. januára 2012 sa členovia nášho zboru zúčastnili na ekumenických bohoslužbách v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov. Už niekoľko rokov sa stretávame v Nitrianskom Pravne v rímsko - katolíckom kostole a tak aj tento rok sa členovia zboru z Nitrianskeho Pravna zapojili do programu. Hlavná téma tohoročného Týždňa modlitieb bola: „Všetci budeme premenení víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša Krista." (Prvý list Korintským, 15. kapitola, 51. až 58. verš.)
Po spoločných bohoslužbách sme sa presunuli do kláštora, kde sme ešte spoločne prežili čas v rozhovoroch a posilnili sa aj na tele z toho, čo sme si priniesli a pripravili na stoly.

Mgr. Blanka Kostelná