ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v marci a na prelome mesiacov.

Služby Božie pri príležitosti Zvestovania Pána sa uskutočnia v prievidzskom kostole v pondelok 25. marca o 17:00.

V sekcii Pripravujeme nájdete pozvánku na Volanie bez poplatku.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Pamiatka zosnulých v Zemianskych Kostoľanoch

Pamiatka zosnulých 1. novembra 2012 spolu s rímsko-katolíckou cirkvou a obcou Zemianske Kostoľany sme v Dome smútku spomínali na našich blízkych, ktorých Pán Boh odvolal z tejto časnosti. Po krátkej pobožnosti - modlitbách, príhovoroch a požehnaní pani Viera Hulínyová prečítala mená tých, s ktorými sa obec rozlúčila v poslednom roku. Pri každom mene sa zapálila sviečka. Celý program spestrili členovia Zväzu pre občianske záležitosti piesňami a básňami.

Mgr. Blanka Kostelná