ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Reformačné listy nájdete 19. tohtoročné číslo.

Sestry a bratia, v sekcii Služby Božie nájdete aj rozpis slúženia kňazov do začiatku letných prázdnin.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Pamiatka zosnulých v Zemianskych Kostoľanoch

Pamiatka zosnulých 1. novembra 2012 spolu s rímsko-katolíckou cirkvou a obcou Zemianske Kostoľany sme v Dome smútku spomínali na našich blízkych, ktorých Pán Boh odvolal z tejto časnosti. Po krátkej pobožnosti - modlitbách, príhovoroch a požehnaní pani Viera Hulínyová prečítala mená tých, s ktorými sa obec rozlúčila v poslednom roku. Pri každom mene sa zapálila sviečka. Celý program spestrili členovia Zväzu pre občianske záležitosti piesňami a básňami.

Mgr. Blanka Kostelná