ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Služby Božie 30. septembra budú čítané a v našom zbore len v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi.

V sekcii Reformačné listy nájdete 28. číslo.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 5. októbra 2018 o 16:30 v zborovej miestnosti prievidzského kostola.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Pamiatka zosnulých v Zemianskych Kostoľanoch

Pamiatka zosnulých 1. novembra 2012 spolu s rímsko-katolíckou cirkvou a obcou Zemianske Kostoľany sme v Dome smútku spomínali na našich blízkych, ktorých Pán Boh odvolal z tejto časnosti. Po krátkej pobožnosti - modlitbách, príhovoroch a požehnaní pani Viera Hulínyová prečítala mená tých, s ktorými sa obec rozlúčila v poslednom roku. Pri každom mene sa zapálila sviečka. Celý program spestrili členovia Zväzu pre občianske záležitosti piesňami a básňami.

Mgr. Blanka Kostelná