ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Druhé stretnutie rodín v roku 2012

Stretnutie rodín V nedeľu 27. mája sme sa stretli s bratmi a sestrami o 15. hodine v Zemianskych Kostoľanoch na ďalšom stretnutí rodín nášho zboru. Témou stretnutia bol text zo Skutkov apoštolov, 19. kapitoly, 2. verš: „Či ste prijali Ducha Svätého, keď ste uverili?"
Na základe tejto otázky sme si vysvetlili: kto je Duch Svätý (osoba, Boh, darca života, pomocník) a aké obrazy sa používajú v Biblii pre Ducha Svätého (vietor, oheň, holubica).
Po výklade a spoločnom zamyslení nasledovali piesne, modlitby a rozhovory. Vďaka Bohu za požehnané spoločné chvíle.

Miloš Krpelan

Druhé stretnutie rodín v roku 2012

Stretnutie rodín V nedeľu 27. mája sme sa stretli s bratmi a sestrami o 15. hodine v Zemianskych Kostoľanoch na ďalšom stretnutí rodín nášho zboru. Témou stretnutia bol text zo Skutkov apoštolov, 19. kapitoly, 2. verš: „Či ste prijali Ducha Svätého, keď ste uverili?"
Na základe tejto otázky sme si vysvetlili: kto je Duch Svätý (osoba, Boh, darca života, pomocník) a aké obrazy sa používajú v Biblii pre Ducha Svätého (vietor, oheň, holubica).
Po výklade a spoločnom zamyslení nasledovali piesne, modlitby a rozhovory. Vďaka Bohu za požehnané spoločné chvíle.

Miloš Krpelan