ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Deň matiek

V nedeľu 19. mája sme sa stretli v kostole v Prievidzi, aby sme oslávili Pána a pripomenuli si Deň matiek. Za účasti veriacich prakticky zo všetkých filiálok nášho zboru sme medzi sebou privítali aj manželov Ďuračkovcov z Bánoviec nad Bebravou.
Po úvodnom privítaní sa slova ujala naša zborová farárka Blanka Kostelná a na príklade Mojžišovho narodenia a detstva rozobrala nielen materinský vzťah, ale aj silu viery a výchovy mladého človeka tak, že ani následná výchova v inom duchu nedokázala zmazať to, čo získal od svojej vlastnej matky.
Po modlitbách bratov a sestier nášho zboru a piesni nasledovala báseň i próza. Svojimi piesňami nás potešil i prievidzský spevokol.
Oživením určite bolo aj vystúpenie manželov Ďuračkovcov. Okrem rodinných príkladov, ktorými demonštrovali silu viery i rodičovskej lásky, bola hlavným motívom ich výkladu rodina. Avšak aj akási obrátenosť dnešnej doby, keď tí, ktorí by mohli ako rodina žiť, takto žiť nechcú a tí, ktorým Boh spoločný rodinný život odoprel, sa ho v spoločnosti domáhajú. Rozbitie rodiny tak stále zostáva hlavným bodom nášho najväčšieho nepriateľa.
Program pokračoval vystúpením spevokolu zo Zemianskych Kostolian a pásmom básní a piesní v podaní detí zo Zemianskych Kostolian, Novák, Nitrianskeho Pravna i Prievidze. Deti následne rozdali prítomným ženám malé darčeky ako pripomienku na tento deň.
Po záverečných modlitbách sme sa spoločne s našimi hosťami odobrali do vestibulu kostola, kde bolo pripravené aj drobné osvieženie tela, pričom vznikol dostatok priestoru na neformálne diskusie.
Vďaka Bohu za toto príjemné popoludnie.

Ing. Peter Majerík