ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Stretnutie bývalých konfirmandov

Uskutočnilo sa 12. októbra 2013 v zborovej miestnosti nášho chrámu v Prievidzi. Rozoslali sme štyridsať dva pozvánok mladým ľuďom, ktorí boli konfirmovaní za posledných desať rokov. O 15. hodine napokon prišli štyri dievčatá.
Sestra farárka sa v úvode pomodlila a všetkých nás privítala. Manželia Ivetka a Miloš Krpelanovci pripravili výber piesní. Ich slová sa premietali projektorom na stenu. Na gitare nás sprevádzal brat Junga. Sestra Lechtová mala krátke zamyslenie o tom, aká dôležitá a potrebná je osobná viera v Pána Boha.
Najväčší časový priestor mali naši mladí. V príjemnej rodinnej atmosfére rozprávali o tom, ako sa im darí, akým aktivitám sa venujú v škole, v rodine, v iných zboroch, o svojich plánoch do budúcnosti. Hlavne však majú záujem o ďalší duchovný rast, čo nás teší. Preto sme sa dohodli na ďalšom stretnutí s tým, že každý z nich privedie aspoň jedného priateľa. Pri čaji a koláčikoch vznikol nápad, že to bude „Wafle párty". Opäť v sobotu, 23. novembra 2013 o 14:00 hodine.
Na záver sme sa pomodlili. Ďakujeme Ti, Pane náš, že si bol pri nás.

Mgr. Anna Lechtová