ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Tretie stretnutie bývalých konfirmandov

V prievidzskom kostole sa v sobotu 14. decembra 2013 opäť stretla pokonfirmačná mládež. V úvode sme zaspievali niekoľko mládežníckych piesní. Pred modlitbami sme si v krátkom zamyslení pripomenuli, že Pán Boh má pre nás, obyčajných ľudí, neobyčajný plán. Chce si použiť každého z nás pre prácu na Jeho vinici.
Témou stretnutia bol advent. Rozprávali sme sa o tom, že je to obdobie prípravy na Vianoce, ale nielen v materiálnej forme. Má byť predovšetkým duchovnou prípravou na príchod Spasiteľa; ten historický, ale aj ten budúci, ktorý očakávame.
Potom nasledovali piesne a modlitby. Po ukončení duchovnej časti sme sa posilnili aj telesne výbornou kapustnicou a skvelými koláčikmi. Prežili sme v tomto malom spoločenstve požehnané chvíle a dúfame, že takýchto stretnutí bude v našom zbore viac. Touto cestou pozývame aj ostatných mladých ľudí do spoločenstva mládeže.
Najbližšie sa stretneme 25. januára 2014 o 14:00 hodine v zborovej miestnosti v kostole v Prievidzi na Fašiangovej párty. Tešíme sa na Vás.

Iveta Krpelanová