ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Mikulášske popoludnie

Každoročne sa v Zemianskych Kostoľanoch koná v predvianočnom čase milá slávnosť spojená s príchodom Mikuláša a jeho pomocníkov, čerta a anjela. Bolo tomu tak i tento rok 5. decembra 2013. Túto udalosť organizoval miestny obecný úrad už druhý rok vonku, na trhovisku (predchádzajúce roky sa konali v kultúrnom dome). Samotnému príchodu deťmi najviac očakávaného Mikuláša predchádzal vianočný program, ktorý otvorila starostka obce. Slávnostnú atmosféru navodili detský folklórny súbor Domovina, mužský a ženský spevokol z klubu dôchodcov a spevokol Zboru pre občianske záležitosti. Náš cirkevný zbor reprezentoval spevokol zo Zemianskych Kostolian, ktorý prispel dvoma piesňami „Ajhľa, Dieťa" a zo spevníka „Narodil sa Kristus Pán".
Celá slávnosť sa niesla vo vianočnej nálade, rozvoniavali domáce koláče, posúchy a kapustníky. Komu bolo zima, mohol sa zahriať horúcim čajom alebo punčom. Deti zo základnej školy pripravili burzu vlastnoručne vyrobených vianočných ozdôb a stromčekov z cestovín, ale nedali sa zahanbiť ani dospelí, ktorí ponúkali, či už háčkovaných anjelikov, alebo domáce oblátky a medovníky.
Vyvrcholením programu bol príchod Mikuláša s plnými košíkmi sladkostí. Niektoré deti sa tešili, niektoré sa aj rozplakali, najmä keď sa zjavil čert. Ľuďom sa však ani potom nechcelo ísť domov a zdržali sa pri horúcom punči a príjemnom rozhovore.

Renáta Bartová