ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Družobná návšteva z Nesvád

6. októbra 2013 sme v našom cirkevnom zbore v Zemianskych Kostoľanoch privítali bratov a sestry z cirkevného zboru Nesvady a zároveň sme nadviazali vzájomné priateľstvo.
Služby Božie sa začali o 9:30 hodine. Liturgovala domáca sestra farárka Blanka Kostelná, kázňou slova Božieho poslúžila sestra farárka Mária Popičová, spoločný spev a liturgiu hudobne sprevádzal brat Nebojsa Popič z Nesvád. Po službách Božích prišli aj obyvatelia Zemianskych Kostolian, a tak sa kostol úplne zaplnil. A už sme sa mohli započúvať do krásnych piesní, v ktorých znela chvála a oslava Pána Boha v podaní družobného spevokolu.
Počas celého dopoludnia sme prijímali duchovný pokrm a prišiel čas, aby sme sa posilnili aj telesne. A tak sme našich hostí sprevádzali ešte do Prievidze, kde si pozreli náš kostol a vypočuli si jeho históriu. Pri chutnom obede bol čas na vzájomné rozhovory a vízie do budúcnosti.
Vďaka za tento krásny deň patrí predovšetkým Pánu Bohu, že sme mohli prežiť vzácne chvíle v Jeho prítomnosti spolu s našimi hosťami, v ktorých sme spoznali milých a príjemných ľudí.

Mgr. Blanka Kostelná