ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Pripravujeme nájdete informácie o odchode autobusu na inštaláciu biskupov do Zvolena.

Z dôvodu konania zborového konventu v nedeľu 24. februára budú služby Božie v našom zbore iba v Prievidzi o 9:30.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore vo februári.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Rekonštrukcia Kosztolányiovskej hrobky

1. augusta 2013 sme odokryli hrobku rodiny Kosztolányiovej v Evanjelickom a. v. kostole v Zemianskych Kostoľanoch. Krajský pamiatkový úrad Trenčín rozhodol dňa 25.7.2013 o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky.
Navrhovaný zámer:
- úprava a sanácia podláh kostola a úprava a sanácia podzemia v celom rozsahu;
- obnova omietok v interiéri a exteriéri.
Obnova začne spracovaním:
- statického posudku podzemných priestorov ako aj nadzemných konštrukcií kostola;
- vlhkostného posudku objektu;
- projektovej dokumentácie obnovy;
- návrh spôsobu sanácie objektu.
V rámci zamýšľanej obnovy bude teda vykonaný:
- umelecko-historický;
- architektonicko-historický výskum.
Veríme, že na obnovu tejto kultúrnej pamiatky dostaneme dotáciu v rámci dotačného systému MK SR „Obnovme si svoj dom". Projekt by mal byť predložený na jeseň 2013.

Mgr. Blanka Kostelná