ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Rekonštrukcia Kosztolányiovskej hrobky

1. augusta 2013 sme odokryli hrobku rodiny Kosztolányiovej v Evanjelickom a. v. kostole v Zemianskych Kostoľanoch. Krajský pamiatkový úrad Trenčín rozhodol dňa 25.7.2013 o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky.
Navrhovaný zámer:
- úprava a sanácia podláh kostola a úprava a sanácia podzemia v celom rozsahu;
- obnova omietok v interiéri a exteriéri.
Obnova začne spracovaním:
- statického posudku podzemných priestorov ako aj nadzemných konštrukcií kostola;
- vlhkostného posudku objektu;
- projektovej dokumentácie obnovy;
- návrh spôsobu sanácie objektu.
V rámci zamýšľanej obnovy bude teda vykonaný:
- umelecko-historický;
- architektonicko-historický výskum.
Veríme, že na obnovu tejto kultúrnej pamiatky dostaneme dotáciu v rámci dotačného systému MK SR „Obnovme si svoj dom". Projekt by mal byť predložený na jeseň 2013.

Mgr. Blanka Kostelná