ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Návšteva v družobnom Skoczowe

26. mája 2013 sa delegácia nášho zboru, tentokrát zo Zemianskych Kostolian, zúčastnila na krásnej slávnosti v priateľskom cirkevnom zbore v Skoczowe v Poľsku. Tu si pripomínali 150 rokov od posviacky kostola Svätej Trojice. Okrem našej delegácie mohli domáci privítať aj ďalších bratov a sestry z priateľských cirkevných zborov v zahraničí: Nemecka, Fínska a ďalších štátov.
Program začal hneď ráno koncertom spevokolov z okolitých zborov. Nasledovali služby Božie. Kázňou Božieho slova poslúžil brat biskup Jerzy Samiec na text z Markovho evanjelia 4. kapitoly, 30. až 34. verša: Potom hovoril: Čomu pripodobníme kráľovstvo Božie, alebo v akom podobenstve ho predstavíme? Je ako horčičné zrno: keď je siate do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi; ale zasiate sa rozrastie a je väčšie ako všetky byliny; vyháňa veľké ratolesti, takže v jeho tôni môžu hniezdiť vtáci nebeskí. A hlásal im slovo v mnohých takých podobenstvách, nakoľko mohli pochopiť. Bez podobenstva im však nehovoril, ale svojim učeníkom osobitne všetko vykladal.
Celé služby Božie spestril mohutný spev domáceho spevokolu a tiež príhovory domácich i zahraničných hostí.
Po chutnom obede program ešte pokračoval. Bolo možné vybrať si z viacerých aktivít, ktoré boli určené pre dospelých a tiež aj pre deti. My sme využili možnosť rozhovorov v Zborovom dome. Porozprávať sa navzájom o radostiach, ale aj starostiach a ťažkostiach, ktoré musíme ako cirkevné zbory riešiť a zápasiť s nimi.
Celý deň bol jednou veľkou oslavou a chválou Pána Boha za Jeho dobrodenia, ktoré koná, za Jeho dary, prijímané v hojnosti a za Jeho vedenie v dobrých i ťažkých časoch. Odchádzali sme naspäť domov posilnení vo viere a povzbudení do ďalšej práce, ktorá nás čaká v našom cirkevnom zbore. Buď Bohu vďaka za tento deň!

Ing. Ján Kuneš