ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Poďakovanie za úrody

29. septembra 2013 sme v našom cirkevnom zbore vzdávali vďaku a chválu Pánu Bohu za úrody zeme. A veru bolo za čo ďakovať. Dosvedčovali to stoly, kde bolo aspoň niečo zo všetkého, čo sa urodilo v našich záhradách a na poliach.
Slová kázne: „Ak budete naozaj poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, totiž, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha, a slúžili Mu celým srdcom a celou dušou, tak dám dážď vašej krajine v pravý čas, jesenný i jarný dážď; zoberieš svoje obilie i svoj mušt i olej a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok; budeš jesť a nasýtiš sa" (5. kniha Mojžišova, 11. kapitola, 13. až 15. verš), sú zasľúbením Božieho požehnania. Zároveň poukazujú na súvis medzi poslušnosťou a Božím požehnaním. Aká by však bola aj tohoročná úroda, keby nám Pán Boh dal len toľko, koľko sme si zaslúžili? To nás utvrdzuje v tom, že Božie milosrdenstvo je oveľa väčšie ako naša poslušnosť a vedie k pokániu, potom k vzdávaniu vďaky a napokon k rozhodnutiu žiť podľa Božích prikázaní ako poslušné Božie deti, ktoré s radosťou plnia vôľu svojho Otca.
Nech nám v tom sám Otec nebeský pomáha.

Mgr. Blanka Kostelná