ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Zborový deň v Zemianskych Kostoľanoch

Hoci v upršaný deň, predsa v hojnom počte a v dobrej nálade sme sa stretli 14. septembra na miestnej fare v Zemianskych Kostoľanoch. Okrem milých domácich nás vítal aj bublajúci guláš.
S desiatou hodinou sa blížil čas stretnutia sa na chválach, modlitbách a čo bolo nové - scénka. Tou sa to aj začalo. Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola:
- Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí,
- Ježiš chodí po mori.
Učeníci Pána Ježiša úspešne prekonali slabú vieru a doplávali k brehu a mohli sme sa všetci spoločne započúvať do slov v kázni brata farára Havrilu. Tí, ktorí ľutujú, že tu nie je obsah kázne, sú srdečne pozvaní na ďalšie zborové stretnutie. A my ostatní sme si odniesli so sebou niekoľko napomenutí:
- my, ktorí sme prijali Pána Ježiša, sme soľou zeme,
- nielen chlebom je človek živý, nemali by sme sa starať len o sýte telo, ale aj sýtiť svoju dušu.
A opäť sme pri jedení, ktoré na poludnie nabralo reálnu podobu. Vychvaľovanie gulášika nemalo konca. Ako pozorní poslucháči kázne sme si za svoje zobrali, že pohyb je pre telo tiež dôležitý a tak do zábavy, hier a súťaží sa zapojil každý, veď všetci chceme mať aj zdravé telo. Domov určite nikto neodchádzal smutný, hladný alebo nahnevaný, a čo je najpodstatnejšie, bez požehnania.
Tak nezabudnite, nabudúce ste srdečne vítaní aj Vy.

Ing. Elena Mikulíková