ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Fašiangové posedenie

Dňa 25. januára 2014 sme sa stretli v kostole v Prievidzi v zborovej miestnosti. Téma stretnutia bola Fašiangy a život kresťana. O tom, ako to bolo niekedy, a s čím sú fašiangy spojené, nám porozprávala sestra farárka Blanka Kostelná.
Výkladom poslúžil brat Miloš Krpelan. Rozprával o dobití Jericha. O tom, že Jozue dôveroval Pánu Bohu aj v situácii, ktorá sa v našich očiach zdala nerozumná. V dnešnej dobe Pán Boh chce konať aj v našich životoch mnohé veci a túži po tom, aby sme Mu dôverovali. Prosme Ho vo svojich modlitbách o pravú vieru a oddanosť.

Iveta Krpelanová