ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Deň matiek

V nedeľu 18. mája popoludní sme sa zišli v prievidzskom kostole, aby sme si pripomenuli Deň matiek a poďakovali sa Bohu za dar materstva. Veriacich zo všetkých filiálok nášho zboru na úvod privítal brat Miloš Krpelan, ktorý bol režisérom i moderátorom celého podujatia.
Po úvodnej piesni nasledovali modlitby bratov a sestier z Prievidze a Nitrianskeho Pravna. Po nich biblické zamyslenie brata Majeríka venované starozmluvnej postave Noémi.
Vystúpenie detí z matkocirkvi v Zemianskych Kostoľanoch bolo umocnené aj peknými hlasmi kostolianskeho spevokolu a príhovorom brata Plachého s príťažlivým rozvinutím danej témy.
V ďalšom biblickom zamyslení si za hlavnú postavu matky vybrala sestra Iveta Krpelanová Rebeku. Možno trochu s neortodoxným prístupom a množstvom otázok na záver sa venovala tejto biblickej postave s nefalšovaným záujmom prítomných poslucháčov.
K slovu i piesňam sa následne dostali deti z Handlovej, Prievidze i Nitrianskeho Pravna. Za svoje vystúpenie zožali zakaždým zaslúžený potlesk, podobne ako pred nimi ich vrstovníci zo Zemianskych Kostolian. Recitácia i piesne určite nepotešili len prítomných dospelých ale aj nebeského Otca. Po druhej piesni zo spevníka nasledovali záverečné modlitby a poďakovanie brata Krpelana spoločne s pozvánkou na malé občerstvenie do vestibulu kostola. Tam vznikol dostatok priestoru na diskusie, bližšie zoznámenie sa, rozbor problémov i pochvalu pre tých, ktorí sa na organizácii tohto podujatia podieľali. No ďakovať treba hlavne Bohu, že nás v pokoji a dobrej mysli sprevádzal celým týmto podujatím a nielen ním.

Ing. Peter Majerík