ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Družobná návšteva v Nesvadoch

Tohtoročný november nám doprial veľa slnečných jesenných dní. Jeden taký sme strávili v spoločnosti bratov a sestier z cirkevného zboru Nesvady.
Na cestu sme sa vypravili v nedeľu ráno 9. novembra 2014. Autobus bol plne obsadený a nálada sa niesla v príjemnej atmosfére a očakávaní nových stretnutí. Keďže bratia a sestry z Nesvád nás už raz navštívili, teraz sme boli na rade my. Po našom príchode sa konali služby Božie, na ktorých poslúžili sestra farárka Mária Popičová z Nesvád a brat kaplán Jakub Pavlús z nášho cirkevného zboru.
Po službách Božích sme sa na pozvanie domácich presunuli na slávnostný obed. Keďže sme si posilnili dušu, bolo treba posilniť aj telo, aby sme sa mohli zúčastniť aj poobedňajšieho programu, ktorým bola prehliadka obce Nesvady. Sprievodkyňu nám robila sestra farárka Mária Popičová. Navštívili sme aj obecné múzeum, ktoré dokumentuje a zhromažďuje artefakty, viažuce sa k histórii obce. Okrem písomností sme tu mohli vidieť aj miestny kroj, nástroje remeselníkov, ako aj predmety dennej potreby. Deň strávený v spoločnosti bratov a sestier z cirkevného zboru Nesvady bol dobrou príležitosťou pre výmenu skúseností a plný príjemných rozhovorov. Náš spoločný program sa končil v neskorých popoludňajších hodinách. Po rozlúčke a poďakovaní sa našim hostiteľom sme sa vydali na cestu domov plní dojmov a nových zážitkov z bohato prežitého dňa.
Ďakujeme teda ešte raz za pozvanie sestrám a bratom z cirkevného zboru Nesvady. A nabudúce zase u nás ...

Ing. Marta Šuňalová, Vladimíra Bartová