ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Misijné popoludnie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Bratia a sestry všetkých vekových kategórií z cirkevného zboru Zemianske Kostoľany sa stretli v nedeľu 19. októbra 2014 o 14:30 v evanjelickom a. v. chráme v Prievidzi, kde sa uskutočnilo misijné popoludnie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším s témou: „Pavol, Timoteov vzor".
Stretnutie sme spoločne začali spevom krásnej piesne z evanjelického spevníka „Nebeský Bože, tvorca všehomíra" a potom sme si vypočuli poučný príbeh o ceruzke v podaní sestry farárky Blanky Kostelnej. Keďže sa niektorí bratia a sestry z nášho cirkevného zboru nemohli zúčastniť na tohtoročnom zborovom dni a krátka scénka o modlitbe, ktorú na ňom naši bratia zahrali, mala veľký úspech, rozhodli sme sa, že ju zahrajú znova aj na misijnom popoludní pre starších, kde opäť oslovila mnohých prítomných. Zvesťou Božieho Slova nám poslúžil brat kaplán Jakub Pavlús, keď na základe veršov z listov apoštola Pavla Timoteovi poukázal na to, ako a v čom bol Pavol Timoteovi vzorom. Po tomto zamyslení deti z nášho cirkevného zboru potešili starších recitáciou básní a spevom piesní.
Po skončení oficiálnej časti tohto podujatia sme sa občerstvili výbornými koláčikmi a čajom. Všetci sme Pánu Bohu nesmierne vďační za to, že nám neustále dáva príležitosti a čas na to, aby sme sa stretávali a spoločne zamýšľali nad Jeho Slovom.

Mgr. Jakub Pavlús