ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Návšteva z cirkevného zboru Hanušovce nad Topľou

Dňa 22. novembra 2015 do nášho cirkevného zboru zavítala návšteva z Hanušoviec nad Topľou, odkiaľ pochádza brat kaplán so svojou manželkou. S cieľom spoznať sa, stretnúť sa a povzbudiť náš cirkevný zbor poslúžili na službách Božích v Prievidzi i v Zemianskych Kostoľanoch.
Spevokol Jána Bohdana Hroboňa zaspieval na službách Božích pripravené piesne, sestra farárka Eva Škarupová poslúžila zvesťou Slova Božieho. Poslednou piesňou Požehnanie s Vami zostáva spevokol vyslovil skrze pieseň nádherné požehnanie pre všetkých prítomných. Bolo to milé a požehnané stretnutie ako pre domácich cirkevníkov, tak aj pre hostí z Hanušoviec.
Obohatení Slovom Božím i piesňami na službách Božích sme sa následne presunuli do Kultúrneho domu v Zemianskych Kostoľanoch, kde bolo pripravené posedenie pre hostí, presbyterov a domácich cirkevníkov zo Zemianskych Kostolian. Sestry z Kostolian pripravili chutný obed, napiekli výborné koláče a zákusky, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
V závere stretnutia zazneli mnohé poďakovania za pozvanie a uskutočnenie tohto milého stretnutia. Zároveň sme dostali pozvanie v nasledujúcom roku navštíviť cirkevný zbor Hanušovce nad Topľou. Veríme, že to nezostane len pri pozvaní a slovách, ale že sa nám na jar podarí uskutočniť zájazd a navštíviť tento cirkevný zbor, viac sa spoznať, vytvoriť nové priateľstvá a vidieť ako to funguje aj v iných cirkevných zboroch.

Mgr. Miroslava Tekely