ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa inštalácie novozvolených predstaviteľov cirkvi 2. marca vo Zvolene, nahláste sa telefonicky na farskom úrade do 24. januára.

Bratia, pozývame Vás v sobotu 26. januára o 7:30 do prievidzskej fary na stretnutie mužov.

Sestry a bratia, v sobotu 2. februára Vás pozývame na služby Božie pri príležitosti Predstavenia Pána Ježiša. Do Prievidze o 16:30, v Zemianskych Kostoľanoch o 18:00.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

V sekcii Pripravujeme nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v januári. Podobne aj v sekcii Služby Božie.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorálne stretnutie zborových funkcionárov

Dňa 15. septembra 2015 sa zúčastnilo štrnásť bratov a sestier z nášho cirkevného zboru neformálneho stretnutia neordinovaných služobníkov z cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu, ktoré sa konalo v Žiline.
Na stretnutí bolo prítomných približne sto osemdesiat funkcionárov, predstaviteľov a horlivých spolupracovníkov duchovných pastierov z dvadsiatich cirkevných zborov nášho senirátu.
Po duchovnom zamyslení a modlitbe brata seniora Mariána Kaňucha odznela prednáška emeritného generálneho biskupa Júliusa Fila k cirkevno-právnym predpisom s názvom: „Usporiadaná služba v ECAV".
V druhej časti stretnutia sa prítomní rozdelili do ôsmich skupín podľa služby, ktorú v cirkevných zboroch vykonávajú, respektíve, o ktorú sa zaujímajú. V jednotlivých skupinách diskutovali:
• 1. dozorcovia,
• 2. kurátori, kostolníci, členovia hospodárskych výborov,
• 3. účtovníci, pokladníci, revízne výbory,
• 4. vedúci mládeže,
• 5. vedúci detských besiedok,
• 6. členovia vnútromisijných výborov, presbyteri,
• 7. diakonickí pracovníci,
• 8. kantori.
Hlavným poslaním rozhovorov v skupinách bolo vzájomné spoznávanie sa účastníkov, diskusia, odovzdávanie a výmena skúseností a povzbudzovanie do ďalšej služby v cirkevných zboroch.
V tretej časti stretnutia v Žiline si prítomní mohli vypočuť rôzne svedectvá, tradičné a netradičné piesne a modlitby na povzbudenie neordinovaných do ďalšej služby. Nasledoval výborný obed a potom spoločný výstup na hrad Lietava. Krásne duchovné stretnutie v Žiline bolo ukončené spevom hymny Hrad prepevný, po ktorom sa účastníci stretnutia vracali domov plní pekných zážitkov a povzbudenia do ďalšej práce vo vlastných cirkevných zboroch.

Ing. Vladimír Plachý