ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Do sekcie Reformačné listy, pribudlo 12. tohtoročné číslo.

Sestry a bratia, v sekcii Služby Božie nájdete aj rozpis slúženia kňazov do začiatku letných prázdnin.

V sekcii Pripravujeme boli aktualizované udalosti.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 27. apríla 2018 o 16:30 v zborovej miestnosti prievidzského kostola.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorálne stretnutie zborových funkcionárov

Dňa 15. septembra 2015 sa zúčastnilo štrnásť bratov a sestier z nášho cirkevného zboru neformálneho stretnutia neordinovaných služobníkov z cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu, ktoré sa konalo v Žiline.
Na stretnutí bolo prítomných približne sto osemdesiat funkcionárov, predstaviteľov a horlivých spolupracovníkov duchovných pastierov z dvadsiatich cirkevných zborov nášho senirátu.
Po duchovnom zamyslení a modlitbe brata seniora Mariána Kaňucha odznela prednáška emeritného generálneho biskupa Júliusa Fila k cirkevno-právnym predpisom s názvom: „Usporiadaná služba v ECAV".
V druhej časti stretnutia sa prítomní rozdelili do ôsmich skupín podľa služby, ktorú v cirkevných zboroch vykonávajú, respektíve, o ktorú sa zaujímajú. V jednotlivých skupinách diskutovali:
• 1. dozorcovia,
• 2. kurátori, kostolníci, členovia hospodárskych výborov,
• 3. účtovníci, pokladníci, revízne výbory,
• 4. vedúci mládeže,
• 5. vedúci detských besiedok,
• 6. členovia vnútromisijných výborov, presbyteri,
• 7. diakonickí pracovníci,
• 8. kantori.
Hlavným poslaním rozhovorov v skupinách bolo vzájomné spoznávanie sa účastníkov, diskusia, odovzdávanie a výmena skúseností a povzbudzovanie do ďalšej služby v cirkevných zboroch.
V tretej časti stretnutia v Žiline si prítomní mohli vypočuť rôzne svedectvá, tradičné a netradičné piesne a modlitby na povzbudenie neordinovaných do ďalšej služby. Nasledoval výborný obed a potom spoločný výstup na hrad Lietava. Krásne duchovné stretnutie v Žiline bolo ukončené spevom hymny Hrad prepevný, po ktorom sa účastníci stretnutia vracali domov plní pekných zážitkov a povzbudenia do ďalšej práce vo vlastných cirkevných zboroch.

Ing. Vladimír Plachý