ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Konfirmácia

Zavŕšením procesu predkonfirmačnej prípravy bola slávnostná konfirmácia, ktorá sa konala dňa 21. júna 2015 v evanjelickom kostole augsburského vyznania v Zemianskych Kostoľanoch. Slovo Božie v rámci slávnostných služieb Božích zvestoval kaplán Mgr. Jakub Pavlús. Vo svojej kázni upozornil mladých ale i starších ľudí na dôležitosť múdrosti, ktorej počiatkom je bázeň pred Hospodinom. A taktiež na význam a poslanie konfirmácie v živote človeka, o zodpovednosti každého za svoj kresťanský život po konfirmácii. Po kázni nasledovalo slávnostné vystúpenie konfirmandov, pozostávajúce zo spevu, krátkych príhovorov a prosieb. Po vykonaní vyznania viery a sľubu sa im prihovoril brat dozorca Ing. Ján Kuneš. Na záver sa konfirmandi poďakovali tým, ktorí ich na tejto ceste sprevádzali. Po ukončení slávnostnej konfirmácie nasledovalo pohostenie a posedenie členov cirkevného zboru a hostí v zborovej miestnosti.
Vyznanie viery a sľub učinili títo noví členovia našej cirkvi: Leonard Daubner, Radka Urbáneková, Ing. Vladimír Plachý a Božena Stručková. Veríme, že sa s nimi budeme stretávať na službách Božích i pri iných zborových príležitostiach.

Mgr. Erika Domonkošová