ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v marci a na prelome mesiacov.

Služby Božie pri príležitosti Zvestovania Pána sa uskutočnia v prievidzskom kostole v pondelok 25. marca o 17:00.

V sekcii Pripravujeme nájdete pozvánku na Volanie bez poplatku.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorálne stretnutie mužov

Pod heslom Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko a biblickým mottom Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej (Príslovia, 22. kapitola, 6. verš) sa 17. októbra 2015 uskutočnilo v Žiline stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu. Veľmi podarené podujatie, na ktorom zaznelo mnoho myšlienok o postavení otca v rodine, o jeho význame pre výchovu detí. Tak z osobného hľadiska, ako aj z pohľadu cirkvi a spoločnosti.
Po uvítaní seniorom Mariánom Kaňuchom a úvodnej modlitbe prišiel rad aj na náš zbor, keď brat Miloš Krpelan informoval prítomných o stretnutiach mužov v našom zbore, ktoré sa rozbehli práve pod vplyvom minuloročného seniorálneho stretnutia. Inšpirovaní práve týmto príkladom sme sa totiž začali stretávať a navzájom bližšie spoznávať, čo prospieva celému zboru. Nápadmi a aktivitami, ktoré presahujú „mužský" rámec.
Potom zaznela prednáška emeritného biskupa Igora Mišinu Základné princípy výchovy detí z Biblie. Veľmi zaujímavým spôsobom sa vyjadril k danej téme, pričom otca určil ako hlavného zodpovedného za duchovný vývoj detí v rodine. Dôraz položil na osobný príklad. Aby deti videli, ako sa modlí, aby videli, ako po kresťansky žije. Venoval sa téme rodiny poukazujúc na prípady z Biblie, pričom sa nevyhol ani tým negatívnym (Kainova bratovražda). Ďalším prednášateľom bol riaditeľ Detskej misie na Slovensku Michal Fraňo. Veľmi pútavým spôsobom sa vo svojom vystúpení Výchova detí v dnešnej spoločnosti dotkol aj celospoločenských problémov, o ktorých sa dnes v našej spoločnosti skôr mlčí, prípadne sa pravda zakrýva istou korektnosťou alebo dokonca úplne prevracia. Miesto kresťanského otca (a kresťana všeobecne) však nevidí v pasívnom obrannom postavení, ale aktívnom hlásaní pravdy a evanjelia v každej situácii. Pričom svoje tvrdenia podoprel príkladmi z vlastnej rodiny. A do pozornosti účastníkov ponúkol tiež literatúru, ktorú sme si mohli zakúpiť. No a skôr na prednášku sa zmenilo svedectvo Bevana Steina o výchove detí. V mnohom na jeho súčasné postoje mal vplyv jeho otec, aj keď mnohokrát práve v opačnom zmysle.
Prednášky od seba oddeľovali nielen piesne, kde sa „muzikanti" snažili zapojiť všetkých prítomných, ale aj občerstvenie v zborovej miestnosti. No a tu bol priestor pre osobné rozhovory a neformálne stretnutia, ktoré určite nezabrali avizovaných desať minút. V závere stretnutia prebehla panelová diskusia k základnej téme. Tu štyria hostia odpovedali na otázky moderátora, pričom už spomínaná korektnosť išla bokom a do otázok sa dostali aj také témy ako, napríklad, fyzické tresty detí. A počuli sme skutočne veľmi zaujímavé odpovede. Odpovede, ktoré aj napriek trstenicovému efektu predstavovali otcovskú lásku a zodpovednosť za to, čo z našich detí, budúcej generácie, vyrastie. Duchovná časť stretnutia bola ukončená poďakovaním Hospodinovi a modlitbou Pánovou.
Prepustení domov sme boli až po pohostení gulášom. Ale aj pri stoloch sa odvíjali diskusie a poniektorým z nás ten horúci guláš možno aj vychladol.
Aj touto cestou ďakujeme organizátorom i účastníkom podujatia za skutočne výbornú akciu, predovšetkým však kladieme poďakovanie do svojich modlitieb nebeskému Otcovi. Chvála Tebe, Pane!

Ing. Peter Majerík