ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorálne stretnutie mužov

Pod heslom Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko a biblickým mottom Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej (Príslovia, 22. kapitola, 6. verš) sa 17. októbra 2015 uskutočnilo v Žiline stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu. Veľmi podarené podujatie, na ktorom zaznelo mnoho myšlienok o postavení otca v rodine, o jeho význame pre výchovu detí. Tak z osobného hľadiska, ako aj z pohľadu cirkvi a spoločnosti.
Po uvítaní seniorom Mariánom Kaňuchom a úvodnej modlitbe prišiel rad aj na náš zbor, keď brat Miloš Krpelan informoval prítomných o stretnutiach mužov v našom zbore, ktoré sa rozbehli práve pod vplyvom minuloročného seniorálneho stretnutia. Inšpirovaní práve týmto príkladom sme sa totiž začali stretávať a navzájom bližšie spoznávať, čo prospieva celému zboru. Nápadmi a aktivitami, ktoré presahujú „mužský" rámec.
Potom zaznela prednáška emeritného biskupa Igora Mišinu Základné princípy výchovy detí z Biblie. Veľmi zaujímavým spôsobom sa vyjadril k danej téme, pričom otca určil ako hlavného zodpovedného za duchovný vývoj detí v rodine. Dôraz položil na osobný príklad. Aby deti videli, ako sa modlí, aby videli, ako po kresťansky žije. Venoval sa téme rodiny poukazujúc na prípady z Biblie, pričom sa nevyhol ani tým negatívnym (Kainova bratovražda). Ďalším prednášateľom bol riaditeľ Detskej misie na Slovensku Michal Fraňo. Veľmi pútavým spôsobom sa vo svojom vystúpení Výchova detí v dnešnej spoločnosti dotkol aj celospoločenských problémov, o ktorých sa dnes v našej spoločnosti skôr mlčí, prípadne sa pravda zakrýva istou korektnosťou alebo dokonca úplne prevracia. Miesto kresťanského otca (a kresťana všeobecne) však nevidí v pasívnom obrannom postavení, ale aktívnom hlásaní pravdy a evanjelia v každej situácii. Pričom svoje tvrdenia podoprel príkladmi z vlastnej rodiny. A do pozornosti účastníkov ponúkol tiež literatúru, ktorú sme si mohli zakúpiť. No a skôr na prednášku sa zmenilo svedectvo Bevana Steina o výchove detí. V mnohom na jeho súčasné postoje mal vplyv jeho otec, aj keď mnohokrát práve v opačnom zmysle.
Prednášky od seba oddeľovali nielen piesne, kde sa „muzikanti" snažili zapojiť všetkých prítomných, ale aj občerstvenie v zborovej miestnosti. No a tu bol priestor pre osobné rozhovory a neformálne stretnutia, ktoré určite nezabrali avizovaných desať minút. V závere stretnutia prebehla panelová diskusia k základnej téme. Tu štyria hostia odpovedali na otázky moderátora, pričom už spomínaná korektnosť išla bokom a do otázok sa dostali aj také témy ako, napríklad, fyzické tresty detí. A počuli sme skutočne veľmi zaujímavé odpovede. Odpovede, ktoré aj napriek trstenicovému efektu predstavovali otcovskú lásku a zodpovednosť za to, čo z našich detí, budúcej generácie, vyrastie. Duchovná časť stretnutia bola ukončená poďakovaním Hospodinovi a modlitbou Pánovou.
Prepustení domov sme boli až po pohostení gulášom. Ale aj pri stoloch sa odvíjali diskusie a poniektorým z nás ten horúci guláš možno aj vychladol.
Aj touto cestou ďakujeme organizátorom i účastníkom podujatia za skutočne výbornú akciu, predovšetkým však kladieme poďakovanie do svojich modlitieb nebeskému Otcovi. Chvála Tebe, Pane!

Ing. Peter Majerík