ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Misijné popoludnie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín, ja vás budem nosiť. Ja som konal, ja vás budem niesť, ja vás budem nosiť a vyslobodím! Tento verš starozmluvného textu proroka Izaiáša bol hlavným mottom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v poslednú októbrovú nedeľu v prievidzskom kostole a bolo zamerané na pripomenutie si tohto mesiaca ako Mesiaca úcty k starším. Úcty k šedinám a životným skúsenostiam, ktoré by mali byť pre mladšie ročníky zdrojom inšpirácie i poučenia. Ale i príkladom viery v Boha. Stretnutie okorenené aj účasťou brata seniora Mariána Kaňucha s manželkou. Zúčastnili sa ho sestry a bratia zo všetkých filiálok zboru i rodičia nášho brata kaplána Michala Tekelyho.
Básne, uvítanie bratom Milošom Krpelanom, piesne a modlitby tvorili úvod stretnutia. Do spevu piesní sa zapojili všetci zúčastnení, hudobný sprievod tvorili varhany a gitara, vynikajúcu vodcovskú úlohu v speve však zohrávalo ženské kvarteto rodiny Krpelanových. Určite zaujala aj scénka na biblický text o slepcovi, ktorého zo slepoty vyliečila jeho viera v Ježiša Krista. Zamyslenie k danej téme predniesol brat kaplán.
Potom sa prezentoval brat senior so svojou prednáškou z misijnej cesty do Indie. Predniesol množstvo reálií zo súčasnej Indie, hlavne sa však zameral na cieľ svojej cesty - evanjelizáciu v tejto ďalekej krajine, rozdelenej administratívne na mnoho štátov, ale aj jazykovo, kultúrne a nábožensky. Mnohokrát na veľmi antagonistické skupiny. Pritom však na konkrétnych grafických podkladoch ukázal, ako sa len za posledných päť rokov situácia v Indii zmenila v prospech kresťanstva a poukázal aj na niektoré konkrétne príklady šírenia evanjelia, ktoré by mohli byť vzorom aj pre naše cirkevné zbory. Prednáška určite veľmi zaujímavá i poučná.
Po záverečných modlitbách a piesni si zobrala slovo sestra farárka Blanka Kostelná, poďakovala sa hosťom i domácim za účasť a pozvala na drobné pohostenie do vestibulu kostola. No a tam sa vytvorili debatné hlúčiky a rozoberali sa rozličné témy. Možno však povedať, že azda všade rezonovala téma misie. Evanjelizácie vo všeobecnosti i v podmienkach nášho zboru. Aby sme do kŕdľa najlepšieho Pastiera privádzali ďalšie a ďalšie ovečky.

Ing. Peter Majerík