ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Zborový deň

Tak ako každoročne sa aj tento rok uskutočnil dňa 26. septembra 2015 Zborový deň v Zemianskych Kostoľanoch.
Stretnutie sa už tradične začalo programom v kostole, ktorý sa niesol v duchu témy: „Viem, komu som uveril" (Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 12. verš). Brat kaplán na úvod privítal všetkých prítomných a vyjadril radosť z tohto stretnutia, i napriek tomu, že počasie nebolo veľmi priaznivé.
Program obsahoval výklad Božieho slova, svedectvá viery, modlitby, mládežnícke piesne i piesne zo spevníka, ktoré sa spievali za sprievodu kapely. Scénka o uzdravení slepca bola taktiež vyjadrením silnej viery slepca v Ježišovu moc a záchranu. V programe poslúžili aj deti so svojím programom z letného tábora.
Potom sa už všetci tešili na výborný guláš, ktorý nám pripravila sestra Jarmila Mlčúchová spolu s ďalšími sestrami. Po dobrom obede a posedení pri káve a koláčikoch sa deti pobrali von do záhrady a dospelí si mohli pozrieť v zborovej miestnosti film o odvážnom čine človeka a záchrane ľudských životov.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave zborového dňa, ale aj tým, ktorí neváhali a prišli na toto stretnutie.

Mgr. Miroslava Tekelyová