ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Vo štvrtok 28. januára 2016 sa členovia nášho zboru zúčastnili na ekumenických bohoslužbách v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov. Už niekoľkokrát sme sa takto stretli v Nitrianskom Pravne v rímsko-katolíckom kostole, a tak aj tento rok sa členovia zboru z Nitrianskeho Pravna a Prievidze zapojili do programu.
Hlavná téma tohoročného Týždňa modlitieb bola: Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove (Prvý list Petra, 2. kapitola, verše 9 a 10).
Apoštol Peter píše kresťanom prvotnej cirkvi, že v hľadaní zmyslu, pred príchodom evanjelia, neboli ľudom. Ale keď počuli povolanie stať sa vyvoleným národom a prijali moc Božej spásy v Pánovi Ježišovi Kristovi, stali sa Božím ľudom. Preto aj my máme so sebou niesť Božie slovo do sveta, aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta, a tak zvestovali veľké skutky Pánove.
Po spoločných službách Božích sme sa presunuli do kláštora, kde sme spoločne prežili čas pri rozhovoroch a posilnili sa aj na tele z toho, čo sme si priniesli a pripravili na stoly.

Mgr. Blanka Kostelná