ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v marci a na prelome mesiacov.

Služby Božie pri príležitosti Zvestovania Pána sa uskutočnia v prievidzskom kostole v pondelok 25. marca o 17:00.

V sekcii Pripravujeme nájdete pozvánku na Volanie bez poplatku.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

280. výročie Pamiatky posvätenia chrámu Božieho v Zemianskych Kostoľanoch

Dňa 30. októbra 2016 sme si v cirkevnom zbore Zemianske Kostoľany pripomenuli 280. výročie posvätenia artikulárneho chrámu Božieho v Zemianskych Kostoľanoch. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili mnohí hostia i členovia domáceho cirkevného zboru. Zvesťou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír Sabol. V kázni zdôraznil, aké dôležité je správne životné smerovanie každého človeka. Aké dôležité je smerovať k Pánu Bohu a nie od neho. Rovnako významným miestom v našich životoch má byť aj chrám Boží, v ktorom nám Pán Boh ponúka dôležité usmernenia a ponaučenia pre náš život.
Slávnostnú atmosféru služieb Božích dotváral aj zborový spevokol, ktorý predniesol dve piesne pod vedením dirigentky Mgr. Miroslavy Tekely. Tejto milej slávnosti sa zúčastnili aj velební bratia farári z Turčianskeho seniorátu ECAV, predsedníctvo SED Košeca, ale aj farári zo Západného dištriktu ECAV, ktorí susedia s naším cirkevným zborom. Osobitými hosťami boli aj bratia a sestry z partnerských cirkevných zborov Goleszów a Skoczów z Poľskej republiky a poľskej evanjelickej cirkvi, ktorí taktiež poslúžili v programe svojimi piesňami.
Medzi vzácnymi hosťami bola aj pani starostka obce Zemianske Kostoľany Ing. Jana Školíková s manželom a primátorka mesta Prievidza, poslankyňa Národnej rady SR, JUDr. Katarína Macháčková s manželom, ktoré sa prihovorili počas služieb Božích všetkým prítomným. Pamiatku posvätenia chrámu sme ukončili zasadením stromu reformácie s poradovým číslom 152 vo farskej záhrade, ktorý zasadili brat biskup a prítomní farári pri príležitosti nastávajúceho 500. výročia reformácie.
Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k tejto milej slávnosti.
Po skončení slávnostných služieb Božích bol pre všetkých pripravený slávnostný obed.
Nech je náš život neustále nasmerovaný priamo na Pána a spolu máme v srdciach slová Písma ktoré sú napísané na oltári v Zemianskych Kostoľanoch: Slovo Božie zostáva naveky!

Mgr. Miroslava Tekely