ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Noc kostolov v Handlovej

Akcia Noc kostolov vznikla v roku 2001 v Nemecku a postupne sa rozšírila do celej Európy. Na Slovensku to bolo po prvýkrát v roku 2011. Noc kostolov každoročne umožňuje širokej verejnosti priblíženie sa a stretnutie s kresťanstvom. Vo večerných a nočných hodinách sú sprístupnené kostoly rôznych kresťanských cirkví, v ktorých sa konajú koncerty, prehliadky, hrané scénky, príhovory, prezentácie, je možné vystúpiť do veže kostolov, alebo zostúpiť do krýpt.
V hojnom počte sa 10. júna 2016 zúčastnili tejto akcie v Handlovej v rímsko-katolíckom kostole svätej Kataríny členovia nášho zboru zo všetkých jeho častí. Dostali sme čas, kedy sme mohli prezentovať našu cirkev a môžeme povedať, že sa to účinkujúcim naozaj podarilo, čo dokazujú mnohé kladné ohlasy.

Program:
• 17,30 – svätá omša
• 18,30 – spevácky zbor Artanno – sakrálne spevy, organové kompozície Jozefa Vargu
• 19,30 – Je Biblia pravdivá? (Fides Strenková)
• 20,30 – Program ECAV
- Toccata – Carlos Seixas (organ – Mirka Tekely)
- Courante in F – Stará tanečná suita – G.F. Händel (organ – Mirka Tekeky)
- báseň: (Lydka Krpelanová)
- spevokol: Boh nám z lásky svojho Syna dáva
                 Chcem ti vyrozprávať, čím je pre mňa Ježiš
- príhovor (Michal Tekely)
- pieseň: Pane, mám Ťa rád (Mirka a Michal Tekely)
- Bowling Blues - M. Košnár (akordeón – Lydka Krpelanová)
- Let´s Play Swing Music - Vlasov (akordeón – Lydka Krpelanová)
- Party Swing - M. Košnár (akordeón – Lydka Krpelanová)
- 3+2=5 - E. Stolte (akordeón – Lydka Krpelanová)
- pieseň: Až k výšinám (Mirka a Michal Tekely)
• 21,30 – Vzostupy a pády Kostola svätej Kataríny (Jana Oswaldová – historička)
• 22,00 – Nočný výstup na vežu kostola
• 23,00 – Modlitba pri sviečkach

Mgr. Blanka Kostelná