ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Denný detský biblický tábor

V dňoch 22. až 27. augusta 2016 sa 25 detí nášho cirkevného zboru z Prievidze, Zemianskych Kostolian, Bystričian, Koša, Sebedražia, Nedožier, Nitrianskeho Pravna, Malinovej a Novák zúčastnilo na detskom biblickom tábore.
Tohtoročný tábor bol trochu iný ako tie predchádzajúce. Od pondelka do stredy sme začínali modlitebným stíšením, potom nasledovali hry a súťaže. Po dobrých výkonoch bolo treba doplniť energiu a vitamíny z ovocnej desiaty. Potom bola besiedka, pozostávajúca z piesní, lekcie, kvízov a učenia zlatého verša.
Náš tábor mal názov Silní v Bohu. Deti si vypočuli príbehy zo života biblických postáv:
• Jefte, ktorý cítil odmietanie vo svojej rodine;
• Rút, ktorá pochádzala z moábskej krajiny, bola pohankou a odlišovala sa od ľudí v Izraeli;
• Samuel, ktorý bol vystavený pokušeniu pri pohľade na hriešny život Éliho synov;
• Peter, ktorý mal možno vo svojej blízkosti niekoho, kto mu ublížil a preto sa pýtal Pána Ježiša, ako má odpúšťať iným;
• Matúš, ktorý vyberal dane, pocítil odpustenie od Pána Ježiša. Pán zmenil jeho život a stal sa Jeho učeníkom.
Všetky tieto postavy museli v živote čeliť ťažkým skúškam, alebo smutným chvíľam. Ony sa však nevzdávali a vo viere v Pána Boha všetky tieto skúšky a ťažkosti dokázali prekonať. Cieľom týchto príbehov bolo viesť deti k dôvere Pánu Bohu, ktorý ich miluje, odpúšťa im ich priestupky a očistí ich život. On ich chce prijať za svoje deti a pomôcť im vo všetkých problémoch.
Na obed sme chodili do reštaurácie, kde sa o nás veľmi dobre postarali a chutné jedlo rýchlo mizlo z tanierov vedúcich, ale aj detí.
Popoludnia sme venovali tvorivým dielňam, kde deti mohli preukázať svoju šikovnosť, tvorivosť i fantáziu. Deti si vyrobili z papierových prepraviek na vajíčka húsenice; a potom skladali z farebného papiera blahoprajné pohľadnice v tvare košele a tiež otváracie pohľadnice s 3D kvetinkou. Výnimočný bol pre nás utorok, keď nás navštívila pani primátorka Prievidze JUDr. Katarína Macháčková. Porozprávali sme jej, ako trávime čas na tábore, zaspievali sme piesne, ktoré sa deti naučili a na pamiatku sme jej darovali malé darčeky – niečo z toho, čo na tábore tvoríme. Pani primátorke sa medzi nami páčilo, čo vyjadrila aj v príhovore k deťom a potom nám darovala symbolický šek, ale aj skutočný plat primátorky za mesiac august v sume 270,00€.
Vo štvrtok sme hneď ráno išli vlakom do Handlovej. Cestou zo stanice sme sa zastavili v Slovenskom banskom múzeu, ktoré prezentuje históriu ťažby hnedého uhlia na Slovensku, v Handlovej, so zameraním na priemyselnú ťažbu v 20. storočí. V expozícii sú sprístupnené tri podlažia. Suterén imituje podzemné priestory s ťažbou uhlia od ručného spôsobu po mechanizované dobývanie zo začiatku 20. storočia. Významu samotnej Handlovej v histórii ťažby uhlia je venovaná časť, ktorá mapuje obdobie od začiatku priemyselnej ťažby v rokoch 1909–1945. Prízemie prezentuje dobývaciu techniku 2. polovice 20. storočia. Vŕtaciu techniku zastupujú pneumatické a elektrické vŕtacie kladivá a zbíjačky. Dobývacie stroje, brázdiace stroje, dobývacie kombajny a mechanizovaná výstuž prezentujú masívnu mechanizačnú techniku ťažby uhlia v 2. polovici 20. storočia. Prvé poschodie dopĺňa informácie o vzniku uhlia, histórii banských závodov, o procese získavania uhlia od prieskumných prác po úpravu uhlia. Tematický celok „Nebezpečenstvá bane“ sa venuje vetraniu, čerpaniu banských vôd, osvetľovaniu a vývoju banského záchranárstva. Problematiku dopĺňajú informácie o baníckych spolkoch a baníckom školstve. Cieľom zriadenia múzea bolo vytvoriť interaktívny zážitkový priestor s ilúziou podzemia a priblížiť návštevníkom dobývanie uhlia od jeho vzniku až po využitie v domácnosti, či v elektrárni.
Z múzea sme sa presunuli do areálu Hutira Relax Clubu, kde sme hneď naskákali do bazéna a trochu sa osviežili. Po dobrom obede nás čakalo športové popoludnie. Deti mali možnosť vyšantiť sa do sýtosti. Najviac ich lákala veľká nafukovacia šmykľavka, no záujem bol aj o tenis či minigolf. Keďže sa na Námestí baníkov v Handlovej o 16,00 hodine konal Bubble Day, zúčastnili sme sa ho aj my. Spoolu sa zaregistrovalo 1116 účastníkov, ktorí spoločne vytvorili dva slovenské rekordy, a to v počte registrovaných účastníkov a v dĺžke fúkania bublín. Celé podujatie bolo popretkávané vstupmi Volcana, Jumpingu Chrenovec a spevom Adriany Habrdovej. Deti si mohli dať namaľovať niečo na tvár, urobil sa veľký detský tanečný had cez celé námestie a nechýbala súťaž o tričká s logom Bubble Day. O hudobný podmaz sa postaral DJ Rudo a celé podujatie moderoval Jožo Pročko.
Potom sme sa vlakom presunuli do Zemianskych Kostolian, kde nás čakali dobré koláčiky. Nasledovala besiedka a už sa pripravovala večera: vatra a špekáčky. A veru nám všetkým chutilo. Nocovalo sa vo fare na karimatkách v spacákoch.
V piatok sme sa hneď po raňajkách vybrali na farmu Majer pod horou, s.r.o. v Zemianskych Kostoľanoch. Popozerali sme si zvieratká na farme, no najväčší záujem bol o prasiatka – mangalice, ktoré si ukrývali svoje malé prasiatka v dierach medzi koreňmi stromov. Aká by to bola farma bez obrábacích strojov a traktorov! Deti zaujal výklad o používaní týchto strojov a nakoniec si mohli aj sadnúť za volant traktora a odfotiť sa.
Len čo sme sa vrátili z chutného obedu v motoreste Pereš na farský dvor, prišiel medzi nás Robo Mikla so svojou kolegyňou, hudobníčkou Majkou, aby nám porozprával o Božích dotykoch v jeho živote a nebolo ich málo. Svoje rozprávanie striedal piesňami svojho vyznania a nakoniec sme si mohli zakúpiť pomerne čerstvú knižku básní „Maliar slov“, ktorú nám aj podpísal. Keďže mal narodeniny, ako poďakovanie sme mu darovali malý darček. Rozlúčili sme sa s nádejou, že o rok sa znovu stretneme.
V sobotu hneď po chutných raňajkách sme si spravili vyhodnotenie tábora a každé dieťa dostalo diplom a balíček s drobnosťami, ktoré mu budú pripomínať spoločné chvíle.
Za tento krásny a požehnaný týždeň musíme ďakovať predovšetkým Pánu Bohu, že nás ochraňoval, dal nám pekné počasie, ale aj deti, ktoré počúvali, aby sa čo najviac naučili a s radosťou tvorili pekné veci. A taktiež patrí poďakovanie aj našim sponzorom:
• pani primátorke Prievidze JUDr. Kataríne Macháčkovej za finančnú podporu tábora;
• bratovi Emilovi Klaučovi za množstvo minerálky, aby sme mohli dodržať pitný režim;
• bratovi Pavlovi Urminskému za koláče na olovrant;
• bratovi Ivanovi Jungovi za možnosť hier v Hutira Relax Clube.

Mgr. Blanka Kostelná