ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Zborový deň

S požehnaním nášho Pána sme sa my, členovia nášho cirkevného zboru, stretli na Zborovom dni v prvú jesennú sobotu, 24. septembra 2016, na fare v Zemianskych Kostoľanoch.
I keď sa v čase plánovaného začiatku o 9. hodine zdalo, že guláš, ktorý od skorého rána vo veľkom kotli pripravoval so svojimi pomocníčkami brat Ivan Junga, nebude mať kto zjesť, napokon sa v priebehu niekoľkých minút náš počet rozrástol a tak sme s malým časovým posunom mohli začať predpoludňajšiu, duchovnú časť nášho stretnutia v tunajšom chráme Božom. V chráme, ktorý o niekoľko dní oslávi 280. výročie od svojho posvätenia.
Úvodným slovom zídených privítal brat kaplán Michal Tekely a po ňom modlitbou naša zborová farárka sestra Blanka Kostelná. Duchovným slovom poslúžila sestra Anka Lechtová, ktorá svojimi štyrmi zamysleniami na tému výchova a vzájomná láska, donútila každého pozorného poslucháča k sebareflexii a možno niektorým z nás vytlačila aj malú slzičku v kútiku oka.
Hosťom nášho stretnutia bola sestra farárka Janka Bosáková, ktorá pôsobí ako pedagogička na Evanjelickom gymnáziu v Martine. Témou jej prednášky bola výchova v duchu tradícii k našej cirkvi. Z jej úst sme sa dozvedeli o histórii pedagogickej výchovy od čias reformácie, tak v oblasti Starého kontinentu, ako aj na území Slovenska. S pomocou moderných poznatkov pedagogickej vedy nám pomohla lepšie pochopiť myslenie našich detí, či vnukov, ktorým do života od útleho detstva vstupujú výdobytky moderných technológii virtuálneho sveta, o ktorých staršie generácie v ich veku ani nechyrovali. O to viac je potrebné, aby sme pri ich výchove nezabúdali na Slovo Božie.
Hovorené slovo sme v chráme striedali so spevom nádherných piesni z nášho evanjelického spevníka, za hudobného sprievodu sestry Mirky Tekely. Predpoludňajšiu, duchovnú časť, ukončili bratia Miloš Krpelan a Michal Tekely ďakovnými modlitbami.
Potom sme sa už presunuli do zrekonštruovaného kaštieľa v obci Zemianske Kostoľany, kde je umiestnená expozícii múzea. Tu sme mali možnosť zoznámiť sa s históriou obce, ale aj regiónu Hornej Nitry.
Po prechádzke z múzea chodníkmi rekonštruovaného parku sme si vychutnali gurmánsky zážitok z vynikajúceho gulášu, ktorý sa bratovi Ivanovi a jeho pomocníčkam skutočne vydaril.
Zvyšok popoludnia sme strávili pri rozhovoroch a spoločných hrách vo farskej záhrade.

Štefan Hurný