ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorálne stretnutie žien vo Vrútkach

31. mája 2016 v prvú nedeľu po svätej Trojici plný autobus členov nášho zboru sa zúčastnil na stretnutí žien Turčianskeho seniorátu.
Prítomných privítala koordinátorka Spoločenstva evanjelických žien v senioráte Mgr. Lenka Rišianová a vrútocká zborová dozorkyňa Danica Ertlová, ktorá prečítala aj históriu zboru.
Celé stretnutie sa začalo službami Božími, ktoré liturgovali Mgr. Lenka Rišianová (zborová farárka z Púchova), Mgr. Marián Krivuš (domáci zborový farár) a Mgr. Zlatica Karásková (zborová farárka zo Slovenského Pravna). Kazateľkou bola Mgr. Lenka Rišianová. Za základ zvesti slova Božieho si vybrala text zo Žalmu 139, 5 o Božej vševedúcnosti a všadeprítomnosti. Na príklade dvoch biblických žien (Mojžišovej a Ježišovej matky) hovorila o tom, aké majú byť dlane žien, aby vytvorili pokojné zázemie pre svoje deti, svoju rodinu a pre súčasný život.
Po kázni vystúpili deti z domáceho cirkevného zboru s programom. Súčasťou stretnutia bola i prezentácia skoro hotového gobelínu, ktorý vyšívajú ženy z Turčianskeho seniorátu.
Účastníci si vypočuli prednášku ThDr. Jany Bosákovej, ktorá je duchovnou správkyňou Evanjelickej spojenej školy v Martine, na tému Princípy evanjelickej výchovy a vzdelávania. Podrobne rozobrala biblické východiská vzdelávania, reformátorské princípy, evanjelické školstvo na Slovensku od jeho počiatkov až po dnešné dni. Hovorila o tom, čo je poslaním evanjelických škôl v súčasnosti.

Mgr. Blanka Kostelná