ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

V januári 2017 sa členovia nášho zboru zúčastnili na ekumenických bohoslužbách v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v rímsko-katolíckom kostole v Handlovej (streda 25. januára) a Nitrianskom Pravne (utorok 31. januára).
Hlavnou témou tohoročného Týždňa modlitieb boli slová apoštola Pavla: Ženie nás láska Kristova. (2. list Korintským, 5. kapitola, 14. verš.)
Keď sa na jeseň v roku 2014 stretla nemecká prípravná skupina, hneď bolo jasné, že materiál na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov musí klásť dôraz na dve veci: na jednej strane má ísť o oslavu lásky a milosti Boha, ktorý človeka ospravedlňuje len z milosti, čím sa zároveň zohľadní základná úloha cirkví, poznačených reformáciou Martina Luthera; na druhej strane je potrebné pomenovať bolesť, a to pre hlboké rozkoly, ktoré vyplynuli z reformácie a tiež treba otvorene si priznať vinu. Tak sa otvára možnosť, kráčať po ceste zmierenia.
A tak účastníci bohoslužby okrem iného prosili Pána Boha o odpustenie za jednotlivé „kamene rozdelenia“, ktorými sú nedostatok lásky, vzájomné pohŕdanie, ohováranie, diskriminácia, prenasledovanie, rozbíjanie spoločenstva, netolerancia, náboženské vojny, zneužívanie moci, pýcha, z ktorých po stáročia vznikol „múr rozdelenia“.
Po spoločných službách Božích sme prežili ešte čas pri rozhovoroch a posilnili sa aj na tele z toho, čo sme priniesli a pripravili na stoly.

Mgr. Blanka Kostelná