ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Novoročný koncert v Zemianskych Kostoľanoch

V piatok 6. januára 2017 o 15. hodine sa v rímsko-katolíckom kostole v Zemianskych Kostoľanoch za účasti starostky obce Ing. Janky Školíkovej, rímsko-katolíckeho farára Mgr. Mariána Holbaya, evanjelickej a.v. farárky Mgr. Blanky Kostelnej a kaplána Mgr. Michala Tekelyho uskutočnil Novoročný koncert.
V programe vystúpili:
- Zbor pre občianske záležitosti pri OcÚ Zemianske Kostoľany,
- folklórny súbor Domovina Zemianske Kostoľany,
- súbor Borinka - ženy,
- súbor Borinka - muži,
- dievčenský súbor pri rímsko-katolíckej farnosti Zemianske Kostoľany,
- spevácka skupina rímsko-katolíckej farnosti Zemianske Kostoľany,
- spevácky zbor Cirkevného zboru ECAV Zemianske Kostoľany.
Celý koncert sprevádzala slovom a uvádzala účinkujúcich PaeDr. Ivana Plachá. Každý zbor zaspieval niekoľko piesní a kolied. Náš spevokol prispel tromi piesňami: Laudate Dominum, Dnešný deň sa radujme a Vitaj, Jezu Kriste.
Novoročný koncert bol prvým ekumenickým podujatím v tomto roku. Všetci účinkujúci i každý, kto sa pričinil o výbornú atmosféru tohto popoludnia ukázali, že každý deň v obci môže byť lepší a krajší vďaka porozumeniu a dobrým vzťahom.

Mgr. Blanka Kostelná