ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Nový člen cirkvi Kristovej a nášho cirkevného zboru

V prvú nedeľu po Svätej Trojici sme na službách Božích v Prievidzi prijali do spoločenstva cirkvi nového člena nášho zboru, a to malú Lujzu. Služby Božie boli obohatené krstom Svätým. Brat kaplán v krstnom príhovore oslovil rodinku malej Lujzy, ale aj ostatných prítomných slovami Lukášovho evanjelia, z 9. kapitoly, 24. verša: Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, a kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho!
Hovoril o tom, ako by sme mali svoj život nastaviť na večnosť, vieru a spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom. Spoločenstvo s Bohom, v ktorom môžeme mať skutočne naplnený život v pravde, ktorou je len On. Aj téma nedele (medzi láskou a bohatstvom), spolu s piesňami z evanjelického spevníka, krásne dopĺňali jeho slová z krstného príhovoru. Za cirkevný zbor prajeme malej Lujze, aby takýto život s Bohom sprevádzal ju aj celú jej rodinu po všetky časy.

Mgr. Michal Tekely