ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Služby Božie 30. septembra budú čítané a v našom zbore len v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi.

V sekcii Reformačné listy nájdete 28. číslo.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 5. októbra 2018 o 16:30 v zborovej miestnosti prievidzského kostola.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Výročie posviacky kostola v Súľove - Hradnej

V prvú októbrovú nedeľu sa 34 členov nášho cirkevného zboru zúčastnilo návštevy Cirkevného zboru Súľov – Hradná. Okrem malebnej prírody, ktorú sme mali možnosť pozorovať už počas cesty autobusom, nás vrelo privítali milí členovia tohto zboru pod vedením brata farára Mgr. Mareka Hrivňáka. Po príchode nás čakalo bohaté občerstvenie a prívetivosť členov zboru.
Návšteva sa niesla v duchu pamiatky posvätenia chrámu. Kázňou poslúžil konsenior Liptovsko – Oravského seniorátu a zborový farár Cirkevného zboru Párnica, Marián Grega, bratia farári Michal Tekely a Marek Hrivňák a piesňami spevokol Cirkevného zboru Párnica.
Súčasťou návštevy bola aj prechádzka do okolitej prírody s prekrásnym výhľadom a prehliadka obce. Neskôr sme sa presunuli do Sobášneho paláca v Bytči s inštalovanou výstavou k 500. výročiu reformácie.
Ešte dlho v nás budú doznievať krásne spomienky na túto návštevu. Ďakujeme bratovi farárovi Mgr. Marekovi Hrivňákovi za pozvanie a prežitie krásnej a požehnanej nedele.

Mgr. Eva Gašparová