ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v marci a na prelome mesiacov.

Služby Božie pri príležitosti Zvestovania Pána sa uskutočnia v prievidzskom kostole v pondelok 25. marca o 17:00.

V sekcii Pripravujeme nájdete pozvánku na Volanie bez poplatku.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Detský letný tábor

V dňoch 21. až 25. augusta 2017 sa 17 detí nášho cirkevného zboru z Prievidze, Zemianskych Kostolian, Sebedražia, Nitrianskeho Pravna, Malinovej a Novák zúčastnilo na Detskom biblickom tábore.
V pondelok až stredu sme začínali modlitebným stíšením, potom nasledovali hry a súťaže. Po dobrých výkonoch bolo treba doplniť energiu a vitamíny z ovocnej desiaty. Potom bola besiedka, pozostávajúca z piesní, lekcie, kvízov a učenia zlatého verša.
Náš tábor mal názov Na Božej stavbe. Bol pripravený podľa starozmluvnej knihy Nehemiáš. Meno Nehemiáš znamená „Hospodin utešuje". Nehemiáš bol jedným z popredných Izraelcov, jeden z potomkov Židov, ktorí boli odvlečení z Jeruzalema do babylonského zajatia. Nehemiáš bol pohárnikom kráľa Artaxerxesa a Pán Boh pre neho pripravil veľkú úlohu – vrátiť sa do zničeného mesta Jeruzalem a vystavať jeho hradby a chrám. Napriek mnohým neprajníkom, ale vďaka Božej pomoci Nehemiáš spolu s ľudom túto úlohu splnil.
Prestavba Jeruzalema je vzrušujúcou časťou histórie Božieho ľudu. Tieto múry ležali 140 rokov v ruinách. Najprv sa po mnohých rokoch zajatia v Babylone vrátilo 50 000 Židov na čele so Zerubábelom a opäť vystavali chrám. Potom sa vrátil Ezdráš s druhou skupinou dobrovoľníkov, aby obnovili uctievanie Hospodina. Nakoniec, okolo roku 445 pred Kristom, vrátila sa posledná skupina s Nehemiášom, aby znovu vystavali múry a bránv mesta. Pán Boh si Nehemiáša použil, aby posilnil a pomohol svojmu ľudu zvláštnym spôsobom. Napriek veľkej opozícii postavil Nehemiáš s ľudom mestské múry (4 kilometre dlhé) len za 52 dní. Popri tom bol zreorganizovaný celý život v meste, takže prvé uctievanie Hospodina mohlo pokračovať. V čom bol skrytý úspech? Pán Boh si použil Nehemiáša na naplnenie svojho plánu. Kniha Nehemiáš je plná inštrukcií o tom, ako má byť konaná práca pre Pána Boha podľa Jeho vôle a na Jeho oslavu.
Na obed sme chodili do reštaurácie, kde sa o nás veľmi dobre postarali a chutné jedlo rýchlo mizlo z tanierov vedúcich, ale aj detí. Popoludnia sme venovali tvorivým dielňam, kde deti mohli preukázať svoju šikovnosť, tvorivosť i fantáziu. Deti si vytvorili:
- rámik na fotografiu zo zažehľovacích koráliek,
- vianočnú dekoráciu – hviezdičky z roliek z toaletného papiera,
- podložky pod poháre z vrchnáčikov z PET fliaš,
- dekoráciu – čiapky z roliek z toaletného papiera a vlny,
- ovečky z kozmetických tyčiniek a štipcov,
- tričká maľované textilnými fixkami – menšie deti si tričká vyzdobili vlastnými kresbami, prípadne pomocou šablón a tí väčší (keďže si pripomíname 500, výročie reformácie) Lutherovou ružou.
Vo štvrtok sme hneď ráno cestovali vlakom do Partizánskeho. Tu sme navštívili hvezdáreň, kde sme hodinu a pol počúvali pána Mgr. Valentína Korinka, ktorý nás pomocou modelov a vizuálnej techniky oboznámil so Slnkom a Slnečnou sústavou. Podal nám pútavým spôsobom základné informácie o histórii poznávania vesmíru a tiež sme sa hvezdárskym ďalekohľadom pozreli na Slnko. Nabití vedomosťami sme sa vlakom presunuli do Zemianskych Kostolian, kde nás čakal výborný neskorší obed v motoreste Pereš. Popoludní nasledovala besiedka, súťaže, hry a už sa pripravovala večera: vatra a špekáčky. A veru nám všetkým chutilo. Nocovalo sa vo fare na karimatkách v spacákoch.
V piatok sme sa hneď po raňajkách vybrali na Štále. Po tejto túre si bolo treba trochu odpočinúť a to bol čas na besiedku. Spoločný čas sme ešte využili na hry a súťaže a opäť sme sa vrátili do Zemianskych Kostolian na obed. Čas sa rýchlo míňal a už sa blížil koniec tábora. A tak zostalo už len vyhodnotenie celého týždňa, poďakovanie tímu vedúcich a každé dieťa dostalo diplom a balíček s drobnosťami, ktoré mu budú pripomínať spoločné chvíle.
Za tento krásny a požehnaný týždeň musíme ďakovať predovšetkým Pánu Bohu, že nás ochraňoval, dal nám pekné počasie, ale aj deti, ktoré počúvali, aby sa čo najviac naučili a s radosťou tvorili pekné veci. A taktiež patrí poďakovanie aj nášmu sponzorovi pánovi Pavlovi Urminskému za koláče na olovrant.

Mgr. Blanka Kostelná