ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Detský letný tábor

V dňoch 21. až 25. augusta 2017 sa 17 detí nášho cirkevného zboru z Prievidze, Zemianskych Kostolian, Sebedražia, Nitrianskeho Pravna, Malinovej a Novák zúčastnilo na Detskom biblickom tábore.
V pondelok až stredu sme začínali modlitebným stíšením, potom nasledovali hry a súťaže. Po dobrých výkonoch bolo treba doplniť energiu a vitamíny z ovocnej desiaty. Potom bola besiedka, pozostávajúca z piesní, lekcie, kvízov a učenia zlatého verša.
Náš tábor mal názov Na Božej stavbe. Bol pripravený podľa starozmluvnej knihy Nehemiáš. Meno Nehemiáš znamená „Hospodin utešuje". Nehemiáš bol jedným z popredných Izraelcov, jeden z potomkov Židov, ktorí boli odvlečení z Jeruzalema do babylonského zajatia. Nehemiáš bol pohárnikom kráľa Artaxerxesa a Pán Boh pre neho pripravil veľkú úlohu – vrátiť sa do zničeného mesta Jeruzalem a vystavať jeho hradby a chrám. Napriek mnohým neprajníkom, ale vďaka Božej pomoci Nehemiáš spolu s ľudom túto úlohu splnil.
Prestavba Jeruzalema je vzrušujúcou časťou histórie Božieho ľudu. Tieto múry ležali 140 rokov v ruinách. Najprv sa po mnohých rokoch zajatia v Babylone vrátilo 50 000 Židov na čele so Zerubábelom a opäť vystavali chrám. Potom sa vrátil Ezdráš s druhou skupinou dobrovoľníkov, aby obnovili uctievanie Hospodina. Nakoniec, okolo roku 445 pred Kristom, vrátila sa posledná skupina s Nehemiášom, aby znovu vystavali múry a bránv mesta. Pán Boh si Nehemiáša použil, aby posilnil a pomohol svojmu ľudu zvláštnym spôsobom. Napriek veľkej opozícii postavil Nehemiáš s ľudom mestské múry (4 kilometre dlhé) len za 52 dní. Popri tom bol zreorganizovaný celý život v meste, takže prvé uctievanie Hospodina mohlo pokračovať. V čom bol skrytý úspech? Pán Boh si použil Nehemiáša na naplnenie svojho plánu. Kniha Nehemiáš je plná inštrukcií o tom, ako má byť konaná práca pre Pána Boha podľa Jeho vôle a na Jeho oslavu.
Na obed sme chodili do reštaurácie, kde sa o nás veľmi dobre postarali a chutné jedlo rýchlo mizlo z tanierov vedúcich, ale aj detí. Popoludnia sme venovali tvorivým dielňam, kde deti mohli preukázať svoju šikovnosť, tvorivosť i fantáziu. Deti si vytvorili:
- rámik na fotografiu zo zažehľovacích koráliek,
- vianočnú dekoráciu – hviezdičky z roliek z toaletného papiera,
- podložky pod poháre z vrchnáčikov z PET fliaš,
- dekoráciu – čiapky z roliek z toaletného papiera a vlny,
- ovečky z kozmetických tyčiniek a štipcov,
- tričká maľované textilnými fixkami – menšie deti si tričká vyzdobili vlastnými kresbami, prípadne pomocou šablón a tí väčší (keďže si pripomíname 500, výročie reformácie) Lutherovou ružou.
Vo štvrtok sme hneď ráno cestovali vlakom do Partizánskeho. Tu sme navštívili hvezdáreň, kde sme hodinu a pol počúvali pána Mgr. Valentína Korinka, ktorý nás pomocou modelov a vizuálnej techniky oboznámil so Slnkom a Slnečnou sústavou. Podal nám pútavým spôsobom základné informácie o histórii poznávania vesmíru a tiež sme sa hvezdárskym ďalekohľadom pozreli na Slnko. Nabití vedomosťami sme sa vlakom presunuli do Zemianskych Kostolian, kde nás čakal výborný neskorší obed v motoreste Pereš. Popoludní nasledovala besiedka, súťaže, hry a už sa pripravovala večera: vatra a špekáčky. A veru nám všetkým chutilo. Nocovalo sa vo fare na karimatkách v spacákoch.
V piatok sme sa hneď po raňajkách vybrali na Štále. Po tejto túre si bolo treba trochu odpočinúť a to bol čas na besiedku. Spoločný čas sme ešte využili na hry a súťaže a opäť sme sa vrátili do Zemianskych Kostolian na obed. Čas sa rýchlo míňal a už sa blížil koniec tábora. A tak zostalo už len vyhodnotenie celého týždňa, poďakovanie tímu vedúcich a každé dieťa dostalo diplom a balíček s drobnosťami, ktoré mu budú pripomínať spoločné chvíle.
Za tento krásny a požehnaný týždeň musíme ďakovať predovšetkým Pánu Bohu, že nás ochraňoval, dal nám pekné počasie, ale aj deti, ktoré počúvali, aby sa čo najviac naučili a s radosťou tvorili pekné veci. A taktiež patrí poďakovanie aj nášmu sponzorovi pánovi Pavlovi Urminskému za koláče na olovrant.

Mgr. Blanka Kostelná