ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Služby Božie 30. septembra budú čítané a v našom zbore len v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi.

V sekcii Reformačné listy nájdete 28. číslo.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 5. októbra 2018 o 16:30 v zborovej miestnosti prievidzského kostola.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Kostoly a modlitebne

Upratovanie kostola Upratovanie kostola v Prievidzi (jar 2018).


Rekonštrukcia hrobky Rekonštrukcia hrobky v kostole (leto 2013).


Rekonštrukcia fary Rekonštrukcia fary v Zemianskych Kostoľanoch (jar 2011).


Zemianske Kostoľany Kostol v Zemianskych Kostoľanoch.


Prievidza Kostol v Prievidzi.


Handlová Modlitebňa v Handlovej.