ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 2. marca 2018 o 16:30 na fare v Zemianskych Kostoľanoch.

V sekcii Reformačné listy, nájdete už 5. tohtoročné číslo informačného listu.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
PripravujemePlán zborových aktivít na rok 2018

Sestry a bratia! Zverejňujeme plánovaný rozpis zborových aktivít, ktoré by sa mali uskutočniť v roku 2018. Pri niektorých je termín už určený, informácie o niektorých z nich budú postupne upresňované. Niektoré akcie sú ešte vo fáze prejednávania, akonáhle budú pripravené, zaradíme ich do plánu. O všetkých detailoch budeme informovať pred konaním akcie aj na našej stránke.

Január
Ekumenické služby Božie.

Február
11. - Výročný účtovný konvent.

Máj
Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek.

Jún
Zmrzlinová párty v Handlovej.
Konfirmácia.
Noc kostolov v Handlovej. Ekumenické bohoslužby.

Júl
Stretnutie rodín.

August
Kresťanský detský denný letný tábor.

September
Zborový deň v Zemianskych Kostoľanoch.

Október
Reformačné služby Božie.

November
Pamiatka zosnulých v Dome smútku v Zemianskych Kostoľanoch.

December
Mikulášska besiedka s deťmi.

Priebežne stretnutia konfirmandov, dorastu, mladých žien a mužov.