ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Pripravujeme nájdete informácie o odchode autobusu na inštaláciu biskupov do Zvolena.

Z dôvodu konania zborového konventu v nedeľu 24. februára budú služby Božie v našom zbore iba v Prievidzi o 9:30.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore vo februári.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
PripravujemeInštalácia biskupov vo Zvolene

biskup Inštalácia biskupov Ivana Eľka a Jána Hroboňa a uvedenie do funkcie generálneho dozorcu Jána Brozmana vo Zvolene 2. marca 2019 od 11:00. Priamy prenos aj vo vysielaní RTVS.
Zájazd nášho zboru má nasledovné pokyny pre odchod autobusu: o 8:30 od kostola v Zemianskych Kostoľanoch, o 8:50 z Prievidze z parkoviska Lidl pri fare a o 9:15 z Handlovej zo zastávky Handlová - Vežička (pri CBA, Ulica 29. augusta), smer Žiar nad Hronom. Týka sa bratov a sestier, ktorí sa naň prihlásili a zaplatili zálohu.


Plán zborových aktivít na rok 2019

Sestry a bratia! Zverejňujeme plánovaný rozpis zborových aktivít, ktoré by sa mali uskutočniť v roku 2019. Pri niektorých je termín už určený, informácie o niektorých z nich budú postupne upresňované. Niektoré akcie sú ešte vo fáze prejednávania, akonáhle budú pripravené, zaradíme ich do plánu. O všetkých detailoch budeme informovať pred konaním akcie aj na našej stránke.

Január
6. - Trojkráľový koncert spevokolov v Zemianskych Kostoľanoch.
19. - Ekumenická pobožnosť v Prievidzi.

Február
24. - Výročný účtovný a volebný konvent.

Marec
2. - Inštalácia biskupov - zájazd do Zvolena.

Máj
Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek.

August
Detský tábor.

September
Zborový deň v Zemianskych Kostoľanoch.

Október
31. - Reformačné služby Božie v Zemianskych Kostoľanoch a v Prieivdzi.

November
1. - Pamiatka zosnulých v Dome smútku v Zemianskych Kostoľanoch.

December
Mikulášska besiedka s deťmi.

Priebežne stretnutia konfirmandov, dorastu, mladých žien a mužov.