ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Pozývame mužov nášho zboru na stretnutie do Zemianskych Kostolian v sobotu 24. novembra od 7. hodiny.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 7. decembra 2018 o 17:00 na fare v Zemianskych Kostoľanoch.

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
PripravujemePlán zborových aktivít na rok 2018

Sestry a bratia! Zverejňujeme plánovaný rozpis zborových aktivít, ktoré by sa mali uskutočniť v roku 2018. Pri niektorých je termín už určený, informácie o niektorých z nich budú postupne upresňované. Niektoré akcie sú ešte vo fáze prejednávania, akonáhle budú pripravené, zaradíme ich do plánu. O všetkých detailoch budeme informovať pred konaním akcie aj na našej stránke.

Január
Ekumenické služby Božie.

Február
11. - Výročný účtovný konvent.

Marec
13. - PROCHRIST LIVE.

Máj
4. (až 6.) - Konferencia EVS 2018 v Piešťanoch.
7. - Zájazd do Čičmian.
10. - Vstúpenie Pána na nebo - služby Božie v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi.
12. - Kávička aj vo dvojici. Seniorátne stretnutie v Žiline.
13. - Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek. (Len v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi.)

Jún
3. - Stretnutie spevokolov Turčianskeho seniorátu.
17. - Konfirmácia v Prievidzi.
29. (až 1. júla) - 6. evanjelické dni vo Zvolene.

Júl
16. (až 20. júla) - denný detský letný tábor.

August
30. (až 2. septembra) - Misijné dni Východného dištriktu v Starej Ľubovni.

September
8. - Zborový deň v Zemianskych Kostoľanoch.
16. - Dištriktuálny deň Východného dištriktu; Športová hala Poprad.

Október
13. - Seniorátne stretnutie mužov v Blatnici.
20. - Misijné popoludnie v prievidzskom kostole.
27. - Celoslovenské stretnutie žien v Pezinku.
31. - Reformačné služby Božie v Zemianskych Kostoľanoch (16:00) a v Prieivdzi (17:30).

November
1. - Pamiatka zosnulých v Dome smútku v Zemianskych Kostoľanoch (od 15:00).
15. (až 18.) - Tajomstvo zodpovedného manželstva - 15. konferencia ROS ECAV v Tatranských Matliaroch.

December
Mikulášska besiedka s deťmi.

Priebežne stretnutia konfirmandov, dorastu, mladých žien a mužov.