ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Služby Božie 30. septembra budú čítané a v našom zbore len v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi.

V sekcii Reformačné listy nájdete 28. číslo.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 5. októbra 2018 o 16:30 v zborovej miestnosti prievidzského kostola.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Cirkevná ústava

Cirkevná ústava Bratia a sestry, podľa nadpisu mal byť na tomto mieste zdroj vedúci k Cirkevnej ústave našej cirkvi. Odkaz, ktorý tu uvádzame, je odkazom na Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení pre prax (aktualizovaný 15. januára 2017). Odkazuje na stránku Generálneho biskupského úradu, kde určite nájdete najaktuálnejšie informácie. Nie je v silách nášho zboru zabezpečiť sledovanie aktuálnej situácie v právnej oblasti, preto sme sa rozhodli pre túto formu.
Samotná Ústava je súčasťou tohoto Zborníka.

Zborník vo formáte pdf