ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Pripravujeme nájdete informácie o odchode autobusu na inštaláciu biskupov do Zvolena.

Z dôvodu konania zborového konventu v nedeľu 24. februára budú služby Božie v našom zbore iba v Prievidzi o 9:30.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore vo februári.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Cirkevná ústava

Cirkevná ústava Bratia a sestry, podľa nadpisu mal byť na tomto mieste zdroj vedúci k Cirkevnej ústave našej cirkvi. Odkaz, ktorý tu uvádzame, je odkazom na Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení pre prax (aktualizovaný 15. januára 2017). Odkazuje na stránku Generálneho biskupského úradu, kde určite nájdete najaktuálnejšie informácie. Nie je v silách nášho zboru zabezpečiť sledovanie aktuálnej situácie v právnej oblasti, preto sme sa rozhodli pre túto formu.
Samotná Ústava je súčasťou tohoto Zborníka.

Zborník vo formáte pdf