ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 2. marca 2018 o 16:30 na fare v Zemianskych Kostoľanoch.

V sekcii Reformačné listy, nájdete už 5. tohtoročné číslo informačného listu.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Výbory

Vnútromisijný výbor
Predmetzodpovedáfília
Vedúci výboru Krpelan Miloš  
Služby Božie Mgr. Kostelná Blanka, Mgr. Tekely Michal  
Biblické hodiny Mgr. Kostelná Blanka  
Detská besiedka Krpelanová Iveta  
Mládež Měrka Marek, Ing. Junga Ivan  
Rodiny Krpelan Miloš  
Spevokol Mgr. Tekely Miroslava  
Muži Pilch Ján  
Diakonia Mgr. Lechtová Anna Prievidza
Pagáčová Anna Prievidza
Sýkorová Anna Zemianske Kostoľany
Mediálny výbor
Predmetzodpovedáfília
Vedúci výboru Ing. Majerík Peter  
www stránka Ing. Majerík Peter  
  Wagnerová Ľudmila Handlová
  Briatková Emília Nitrianske Pravno
Hospodársky výbor
Predmetzodpovedáfília
Vedúci výboru Ing. Junga Ivan  
  Masár August Handlová
  Hurný Štefan Prievidza
  Hrončeková Emília Prievidza
  Ing. Kuneš Ján Zemianske Kostoľany
  Ing. Pilch Ondrej Zemianske Kostoľany
  Ing. Šuňalová Marta Zemianske Kostoľany