ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Služby Božie 30. septembra budú čítané a v našom zbore len v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi.

V sekcii Reformačné listy nájdete 28. číslo.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 5. októbra 2018 o 16:30 v zborovej miestnosti prievidzského kostola.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Výročia

280. výročie posvätenia chrámu Pripomienka 280. výročia posvätenia chrámu v Zemianskych Kostoľanoch a zasadenie Stromu reformácie.


600. výročie upálenia Pripomienka 600. výročia upálenia majstra Jana Husa.


Prievidza - 20. výročie 20. výročie posvätenia chrámu v Prievidzi.


Pamiatka reformácie 2012 Pamiatka reformácie 2012.


Zemianske Kostoľany - 275. výročie 275. výročie posvätenia kostola v Zemianskych Kostoľanoch.


Handlová - 20. výročie 20. výročie obnovenia bohoslužobného života v Handlovej.


Prievidza - 15. výročie 15. výročie posviacky kostola v Prievidzi.